• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Vigsel på ambassaden

Ambassadören i Seoul har behörighet att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare. Detta gäller även samkönade par. Vigslarna på ambassaden är i första hand till för svenskar som är bosatta i Korea. Kontakta ambassaden tidigast fem månader i förväg för att boka en tid. Under sommaren har vi begränsade möjligheter att förrätta vigslar.

Vilka papper behövs?

När tid för vigsel är bokad ska följande dokument skickas till ambassaden:

  • Ansökan och försäkran – hindersprövning
  • Intyg vigsel

Om ni är folkbokförda i Sverige insändes ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Blanketterna hittar ni på Skatteverkets hemsida, se länkar till nedan.

Ambassaden behöver också kopia av båda parternas pass. Passen i original uppvisas i samband med vigseln.

Ambassaden behöver få dokumenten minst en vecka före vigseln.

Hindersprövning

Hindersprövning görs av den skattemyndighet där man är folkbokförd.

För den som är utskriven ur Sverige görs hindersprövningen av ambassaden. Fyll i blanketten "Hindersprövning - Ansökan och försäkran" och sänd den till oss senast två veckor före vigseln, tillsammans med personbevis och passkopior. Efter ceremonin ifylles blanketten "Intyg vigsel" av vigselförrättaren och insändes till Skatteverket för registrering av ert äktenskap.

Namnändring

Anmälan om namnändring måste göras innan vigseln äger rum. Blankett kan laddas ned från Skatteverkets webbplats.
Frågor om namnändring besvaras av Skatteverket.

Vittnen

Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden i samband med att blanketten "Intyg – hindersprövning" insändes - gärna genom bifogade passkopior. Vittnena måste vara svenska medborgare och ha uppnått vuxen ålder. Om så önskas kan i stället personal vid ambassaden fungera som vittnen. Besked om detta bör i så fall ges i god tid.

Avgift

Avgiften för vigsel på ambassaden är. Avgift utgår inte om minst en av parterna har sin hemvist i Korea.

Registrering av vigseln i Sverige

För att den lokala skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera äktenskapet krävs att ett intyg på att vigseln ägt rum skickas in. Detta görs av ambassaden.

Slutligen...

Ambassaden har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med hotellbokning, bröllopsmåltider, anvisning av hårfrisörska, förmedling av fotograf eller dylikt.

Senast uppdaterad 21 dec 2017, 16.55