• Svenska

Om utlandet Sudan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

22 jul 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Sudan - avrådan

UD avråder från alla resor till samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), delstaterna Western Kordofan, Southern Kordofan och Blue Nile, Gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red Sea, området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Northern Kordofan samt området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten White Nile.

För övriga delar av Sudan avråder UD från icke nödvändiga resor.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 15.44

Aktuella händelser

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. Denna sida hittas här.

 

Säkerhetsläget

I april 2019 avsattes dåvarande presidenten Omar al-Bashir efter månader av demonstrationer. En övergångsperiod med en civilledd övergångsregering sträcker sig fram till 2022, då val ska hållas. Protester kan dock fortfarande förekomma, och demonstrationer kan uppstå utan förvarning såväl i Khartoum som andra städer. Den ekonomiska situationen i landet är ansträngd.

Svenskar som befinner sig i Sudan bör undvika demonstrationer och folksamlingar, iaktta försiktighet samt följa lokala nyheter och reseinformationen på ambassadens hemsida.

Säkerhetsläget i Khartoum kan snabbt försämras. Terrorhot kan förekomma i områden och på platser som besöks av utlänningar. Störningar i flygtrafiken kan förekomma.

Det råder för närvarande bränslebrist i Sudan och svenska medborgare som företar resor utanför Khartoum uppmanas se till att medföra tillräckligt med bränsle för hela resan inklusive återresa till Khartoum, tillgången på bränsle utanför Khartoum är otillförlitlig. 

Sammandrabbningar mellan olika folkgrupper pågår i fyra av fem Darfur-stater. Kriminalitet och banditism är extremt hög i samtliga delstater. Strider pågår för närvarande endast kring Jabal Marra. Flyktingströmmarna är omfattande och antalet flyktingar samt internt fördrivna beräknas till 3,1 miljoner.

Sammandrabbningar kan också förekomma i Södra Kordofan och Blå Nilen.

Läget i östra Sudan är labilt. 

 

Allmänna säkerhetsläget

Svenska medborgare och tillresande bör hålla sig informerade om det aktuella säkerhetsläget. Ambassaden i Khartoum följer kontinuerligt utvecklingen i landet och reviderar reseinformationen när skäl för detta föreligger.

Den politiska situationen som kännetecknas av spänningar mellan centralmakt och periferi, gör att säkerhetssituationen kan förändras snabbt – också i Khartoum. Försiktighet bör iakttas såväl i Khartoum som vid resor utanför huvudstaden. Särskild försiktighet bör iakttas i samband med folksamlingar eller runt tidpunkten för fredagsbönen.

Säkerhetssituationen i Darfur är fortsatt svår. Kriminaliteten har ökat markant i Darfur under de senaste åren, kidnappningar har förekommit, inklusive av UNAMID-personal (AU/FN-missionen i Darfur) och av västerländska biståndsarbetare. Kidnappningar och bilstölder (carjackings) har genomförts inne i städerna, vilket tidigare var ovanligt. Stor försiktighet bör iakttas i Darfur, även i städernas centrala delar och i synnerhet kring marknadsplatserna. Resor utanför städerna eller efter mörkrets inbrott är olämpliga. Det råder utegångsförbud som kan variera vad gäller tidpunkter lokalt i Darfur.

Gränsområdena mot Sydsudan är mycket instabila.

Terrorism

Både hot och attacker från terroristgrupper förekommer i Sudan, och det bedöms troligt att attacker kan riktas mot västerländska intressen. Flera kidnappningar av utländsk personal har genomförts i Darfur-området från 2009 och framåt. Hotnivån i landet bedöms från den amerikanska ambassaden vara ”kritisk”, särskilt i Darfur-området, och flera sudaneser ansluter sig till extrema rörelser såväl i som utanför landet.

Trots att Sudans regering aktivt försökt motverka etableringen av terroristnätverk och –grupper i landet förekommer dessa i viss utsträckning. I november 2015 gjordes en polisräd mot en Boko Haram-cell utanför Khartoum (Jabal Aulia) där ett 20-tal sudaneser fängslades. Sedan 1993 finns Sudan med på amerikanska utrikesdepartementets lista ”State Sponsors of Terrorism”, ett beslut som togs efter en tids påvisade kopplingar mellan Sudans regim och terroristgrupper såsom al-Qaida, Mujaheddin och Hizbollah.

Resenärer till Sudan bör noga följa utvecklingen genom nyhetssändningar och andra medier, samt se till att anmäla sin närvaro till ambassaden i Khartoum. Ett bra tips är att regelbundet hålla koll på den här sidan, samt reseinformation från amerikanska, brittiska och norska utrikesdepartementen. Mer information finns också på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Värme i kombination med torr luft kan av många upplevas som besvärande. Sandstormar kan förekomma.

Visum och in- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum som i Sverige söks på Sudans ambassad före avresa.Vid inresa i Sudan behöver man hos immigrationsmyndigheten registrera sig senast tre dagar efter inresa för att få ett utresevisum. För inrikes resor behövs ett särskilt resetillstånd som beroende på vart det är man ska resa kan ta lång tid och ibland inte godkännas alls. 

Sudans ambassad i Stockholm hittar du på följande länk;

http://sudanembassy.se/?5

Lokala lagar och sedvänjor

Arbetsveckan i Sudan är söndag till torsdag, fredagar mellan 12:30-15:00 är det mesta stängt och låg aktivitet råder.

Trafiksäkerhet

Trafiken är en osäkerhetsfaktor i Sudan med dåliga vägar, bristande trafikplanering och underhåll av fordon.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är låg i Khartoum och andra icke-konfliktiva områden, men situationen avseende personlig säkerhet kan förändras med kort varsel. I konfliktområden är kriminaliteten extremt hög. Ambassaden rekommenderar vaksamhet vad gäller nyheter och information om vad som pågår i landet.

Resa i landet

Kontrollera noga ditt eget försäkringsskydd med tanke på Utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga resor till Sudan undantaget huvudstaden Khartoum och de norra delarna av landet.

Hälso- och sjukvård

Den sudanesiska sjukvården har brister och sjukhusen behandlar endast personer som kan betala kontant eller har giltiga nationella försäkringar.