• Svenska

Om utlandet Sudan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Avrådan

Sudan - avrådan

UD avråder från alla resor till samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), delstaterna Western Kordofan, Southern Kordofan och Blue Nile, Gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red Sea, området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Northern Kordofan samt området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten White Nile.

För övriga delar av Sudan avråder UD från icke nödvändiga resor.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 15 feb 2023, 11.42

Aktuella händelser

Ambassaden påminner om aktuell reseinformation, som bland annat uppmanar svenskar som befinner sig i Sudan att vara vaksamma och försiktiga, att hålla sig noga informerade om utvecklingen, att vara uppmärksamma på sin omgivning och på platser med stora folksamlingar, och att noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. 

En militärkupp ägde rum i Sudan sedan den 25 oktober.

Ambassaden får löpande information om planerade demonstrationer i Khartoum.

Om du befinner dig i Sudan iaktta försiktighet, undvik folkmassor och hör av dig till anhöriga när möjlighet ges. För frågor om flygförbindelser sök kontakt med din researrangör.

Alla besökare till Sudan måste registrera sig på Alien Registration Office inom tre dagar efter ankomst och betala en engångsavgift.

Observera att tillstånd krävs från myndigheterna för resor utanför Khartoum.

Allmänna säkerhetsläget

Svenska medborgare och tillresande bör hålla sig informerade om det aktuella säkerhetsläget. Ambassaden i Khartoum följer kontinuerligt utvecklingen i landet och reviderar reseinformationen när skäl för detta föreligger.

Den politiska situationen som kännetecknas av spänningar mellan centralmakt och periferi, gör att säkerhetssituationen kan förändras snabbt – också i Khartoum. Försiktighet bör iakttas såväl i Khartoum som vid resor utanför huvudstaden. Särskild försiktighet bör iakttas i samband med folksamlingar eller runt tidpunkten för fredagsbönen.

Säkerhetssituationen i Darfur är fortsatt svår. Kriminaliteten har ökat markant i Darfur under de senaste åren, kidnappningar har förekommit, inklusive av UNAMID-personal (AU/FN-missionen i Darfur) och av västerländska biståndsarbetare. Kidnappningar och bilstölder (carjackings) har genomförts inne i städerna, vilket tidigare var ovanligt. Stor försiktighet bör iakttas i Darfur, även i städernas centrala delar och i synnerhet kring marknadsplatserna. Resor utanför städerna eller efter mörkrets inbrott är olämpliga. Det råder utegångsförbud som kan variera vad gäller tidpunkter lokalt i Darfur.

Gränsområdena mot Sydsudan är mycket instabila.

Terrorism

Både hot och attacker från terroristgrupper förekommer i Sudan, och det bedöms troligt att attacker kan riktas mot västerländska intressen. Flera kidnappningar av utländsk personal har genomförts i Darfur-området från 2009 och framåt. Hotnivån i landet bedöms från den amerikanska ambassaden vara ”kritisk”, särskilt i Darfur-området, och flera sudaneser ansluter sig till extrema rörelser såväl i som utanför landet.

Trots att Sudans regering aktivt försökt motverka etableringen av terroristnätverk och –grupper i landet förekommer dessa i viss utsträckning. I november 2015 gjordes en polisräd mot en Boko Haram-cell utanför Khartoum (Jabal Aulia) där ett 20-tal sudaneser fängslades. Sedan 1993 finns Sudan med på amerikanska utrikesdepartementets lista ”State Sponsors of Terrorism”, ett beslut som togs efter en tids påvisade kopplingar mellan Sudans regim och terroristgrupper såsom al-Qaida, Mujaheddin och Hizbollah.

Resenärer till Sudan bör noga följa utvecklingen genom nyhetssändningar och andra medier, samt se till att anmäla sin närvaro till Svensklistan. Ett bra tips är att regelbundet hålla koll på den här sidan, samt reseinformation från amerikanska, brittiska och norska utrikesdepartementen. 

Naturförhållanden och katastrofer

Värme i kombination med torr luft kan av många upplevas som besvärande. Sandstormar kan förekomma.

Visum och in- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum som i Sverige söks på Sudans ambassad före avresa.Vid inresa i Sudan behöver man hos immigrationsmyndigheten registrera sig senast tre dagar efter inresa för att få ett utresevisum. För inrikes resor behövs ett särskilt resetillstånd som beroende på var det är man ska resa kan ta lång tid och ibland inte godkännas alls. 

Sudans ambassad i Stockholm hittar du på följande länk;

http://sudanembassy.se/?5

Lokala lagar och sedvänjor

Arbetsveckan i Sudan är söndag till torsdag, fredagar mellan 12:30-15:00 är det mesta stängt och låg aktivitet råder.

Trafiksäkerhet

Trafiken är en osäkerhetsfaktor i Sudan med dåliga vägar, bristande trafikplanering och underhåll av fordon.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat i Khartoum och situationen avseende personlig säkerhet kan förändras med kort varsel. I konfliktområden är kriminaliteten extremt hög. Ambassaden rekommenderar vaksamhet vad gäller nyheter och information om vad som pågår i landet.

Resa i landet

UD avråder från alla resor till samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), delstaterna Western Kordofan, Southern Kordofan och Blue Nile, Gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red Sea, området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Northern Kordofan samt området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten White Nile.

För övriga delar av Sudan avråder UD från icke nödvändiga resor.

Kontrollera noga ditt eget försäkringsskydd
Innan resan påbörjas, är det viktigt att teckna en reseförsäkring eller kontrollera om sådan ingår i hemförsäkringen.

Observera att den som trots reseavrådan reser till de områden som omfattas av avrådan bör kontrollera att man har ett gällande försäkringsskydd. I många fall täcker inte en vanlig reseförsäkring resor till länder och områden som omfattas av reseavrådan. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för din försäkring.

Hälso- och sjukvård

Den sudanesiska sjukvården har brister och sjukhusen behandlar endast personer som kan betala kontant eller har giltiga nationella försäkringar.

Lägesuppdatering covid-19

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO Folkhälsomyndigheten

Fedela Ministry of Health of the Republica of the Sudan

Särskilda inresebestämmelser

Khartoums flygplats är öppen för kommersiell flygtrafik och flera utländska bolag trafikerar Khartoum dagligen. Det råder inga hinder att lämna landet.

Hälsoministeriet har hävt alla hälsorestriktioner för att komma in i Sudan från den 1 augusti 2022.

Lokala restriktioner

Inget allmänt utegångsförbud råder.  

Råd till svenska resenärer

Svenskar som besöker Sudan uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan. 

För akuta konsulära nödsituationer, kontakta ambassaden på +249 187 188 700.

Innefattar din resa en mellanlandning i annat land rekommenderas du kolla upp vilka inresebestämmelser för transit som gäller i det landet.