• Svenska

Om utlandet Serbien

Utvecklingssamarbete i Serbien

Sveriges utvecklingssamarbete i Serbien syftar till att stärka Serbiens närmande till EU och fokuserar på att stärka rättsväsendet och respekten för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, samt att bidra till att minska landets klimatpåverkan och förbättra miljön.

Svenskt stöd syftar också till att bidra till ekonomisk utveckling och minskad fattigdom.

Sverige är den tredje största biståndsgivaren i Serbien och den ledande givaren inom miljö- och klimat. Flera samarbetsprojekt sker mellan svenska och serbiska myndigheter, både på central och lokal nivå.

Samarbetspartners är också internationella organisationer, civila samhället, utvecklingsbanker och utbildningsväsendet. Flera projekt engagerar kommuninvånare, ungdomar och företag.

Mer information finns på Sida.se.