• Svenska

Om utlandet Serbien

Pensions- och levnadsintyg

Pensionsmyndigheten i Sverige har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen.

Pensionsmyndigheten i Sverige har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen.

Om du har jobbat i Sverige har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att få behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år.

Har du frågor angående din pension, levnadsintyg och utlandsrelaterade frågor kan du kontakta Pensionsmyndigheten:

- Telefon: +46 498-200 700
- E-post: international@pensionsmyndigheten.se
- Postadress: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, Sverige
- Web: www.pensionsmyndigheten.se

Senast uppdaterad 18 sep 2021, 21.31