• Svenska

Om utlandet Ryssland

Lokala lagar och sedvänjor


I Ryssland måste svenska medborgare följa rysk lagstiftning som kan skilja sig avsevärt från svensk. Polis och andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att Sveriges ambassad underrättas.

Enligt rysk lagstiftning kan utländska medborgare som till exempel kritiserar Rysslands väpnade styrkor, genom handlingar eller verbalt, straffas med böter eller fängelse. Exempelvis riskerar inlägg och kommentarer på sociala medier att leda till allvarliga straffsrättsliga påföljder där den enskilde kan komma att frihetsberövas. Vid poliskontroller kan din mobiltelefon komma att undersökas.

Dubbelt medborgarskap kan vara förenat med skyldigheter som följer av lagstiftningen i det land där den enskilda är medborgare och försummelse av dessa skyldigheter kan leda till påföljder. Du som har både svenskt och ryskt medborgarskap bör vara uppmärksam på att du i Ryssland betraktas som rysk medborgare. Enligt en förordning som trädde i kraft den 14 november 2022 kan personer med dubbelt medborgarskap kallas in till den  ryska armén. Den svenska ambassaden kan ha begränsade möjligheter att ge konsulärt stöd till personer med ryskt medborgarskap. Läs mer om dubbelt medborgarskap här:Dubbelt medborgarskap - Regeringen.se

Situationen för HBTQ-personer i Ryssland

Homofobin i Ryssland är mer utspridd än i övriga Europa. Den underblåses av en på senare tid tilltagande hätsk och homofobisk retorik från offentligt håll, där hbtqi-personer utmålas som samhälleliga fiender. Under de senare åren har uppmärksammade diskriminerande lagar om förbud mot så kallad ”hbtq-propaganda” antagits, som begränsar eller förbjuder skildrandet av hbtqi-frågor i offentligheten och i media.

Flera hbtqi-organisationer vittnar om att våldet mot hbtqi-personer har ökat på senare tid, men det är svårt att ge en generell bild av läget i brist på statistik.

Senast uppdaterad 09 jan 2024, 11.50