Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Rösta utomlands i Ryssland

Utlandssvenskar finns med i röstlängden och behåller därmed sin rösträtt i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för att behålla rösträtten i en ny tioårsperiod. Denna anmälans ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner via länken till höger och skickas sedan direkt till Skatteverket i Östersund:

Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 2001
839 86 Östersund
SWEDEN

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå chans att rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet, eller från utlandsmyndighet räknas. Detta gäller enbart om rösten inkommer till Valmyndigheten senast kl. 12.00 dagen före valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer