• Svenska

Om utlandet Ryssland

Rösta i Ryssland

Ambassaden kommer inte att ha röstmottagning. Däremot kommer ambassaden att vara behjälplig med att skicka brevröster till Sverige för dem som så önskar så att de hinner fram i tid till valdagen.

Rösträtt för svenska medborgare bosatta utomlands

Du får rösta i valet till Europaparlamentet om du är

  • svensk medborgare
  • har fyllt 18 år på valdagen
  • någon gång har varit folkbokförd i Sverige

Bor du utomlands och vill rösta i EU-valet? Informationsblad från Valmyndigheten

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den kommer in senast dagen innan valdagen.

Du hittar mer information om att rösta i svenska val och blanketten för att anmäla dig till röstlängden på Skatteverkets webbplats.

Hämta brevröstningsmaterial

Valmyndigheten har skickat ut röstmaterial till den adress personen är folkbokförd på, d.v.s. den adress som är registrerad hos Skatteverket.

Om du inte fått materialet kan du hämta ett kuvert med valmaterial på ambassaden under ordinarie öppettider 9-13, 14-16 eller be ambassaden skicka till din adress om du bor långt från Moskva.

Skicka rösten till Sverige
Du kan själv skicka kuvertet direkt till Sverige poststämplat tidigast 25 april eller lämna in det på ambassaden i Moskva från 25 april – 31 maj.

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer