Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Provisoriskt pass i Ryssland

Om du förlorat ditt vanliga pass eller om det är utgånget kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass. Det utfärdas normalt för en resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid.

Om du vill ansöka om ett provisoriskt pass måste du först boka en tid att komma till ambassaden. Skriv till ambassaden.moskva@gov.se och berätta om ditt ärende. Ambassaden kommer att svara och då kan ni komma överens om en tid som passar alla.

Följande krävs:

  • Ansökningsblankett som fylls i och tillhandahålls här på ambassaden.
  • Polisrapport att passet är stulet om så är fallet.
  • Giltig fotolegitimation för att styrka din identitet (körkort, ID-kort eller liknande).
  • Avgiften för passet är SEK 1600, som skall erläggas kontant i lokal valuta i rubler (enligt ambassadens växelkurs) vid ansökningstillfället.  Kontokort kan tyvärr inte accepteras men bankomat finns på ambassadområdet.

För minderåriga gäller även att:

  • Barnet måste ha person/samordningsnummer innan ansökan görs.
  • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar. (vårdnadshavare)
  • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas genom lagakraftvunnet domstolsbeslut eller svenskt personbevis.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer