Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Namnändring

Om du av någon anledning ändrat namn erfordras följande:

  • Du skall fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant. > Blankett SKV 7630
  • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka också måste underteckna blanketten 
  • Namnändringen, vilken är kostnadsfri, ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd. > Addresser till Skatteverkets lokalkontor
  • Obs! En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte

Det kan vara så att en namnändring inte kan göras av Skatteverket, utan i stället måste en ansökan göras hos Patent- och Registreringsverket. Vi råder dig att alltid kontakta Skatteverket i första hand.

Du måste först boka en tid att komma till ambassaden. Skriv till ambassaden.moskva@gov.se och berätta om ditt ärende. Ambassaden kommer att svara och då kan ni komma överens om en tid som passar alla.

Förlust av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer