Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Ryssland

Om du vill ansöka om ett pass pass för barn under 18 år måste du först boka en tid att komma till ambassaden. Skriv till ambassaden.moskva@gov.se och berätta om ditt ärende. Ambassaden kommer att svara och då kan ni komma överens om en tid som passar alla.

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare)
  • Om du är utflyttad från Sverige behöver du visa upp kopia av uppehållstillståndet i bosättningslandet
  • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas genom lagakraftvunnet domstolsbeslut alt. svenskt personbevis
  • Barnets tidigare pass ska medtas (Vi behåller inte passet under handläggningstiden)
  • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn medtas
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation
  • Avgiften för passet är SEK 1400, som skall erläggas kontant i lokal valuta i rubler (enligt ambassadens växelkurs) vid ansökningstillfället. Kontokort kan tyvärr inte accepteras.  

Alla handlingar måste vara originalhandlingar. Utländska handlingar måste vara översatta av auktoriserad översättare (till svenska eller engelska) och försedda med apostille av notarius publicus.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer