Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Ansökan om pass för barn under 18 år i Ryssland

Barnet måste ha person-/samordningsnummer innan ansökan görs. (se "namnanmälan")

Om du vill ansöka om ett pass  för barn måste du först boka en tid att komma till ambassaden. Skriv till ambassaden.moskva@gov.se och berätta om ditt ärende. Ambassaden kommer att svara och då kan ni komma överens om en tid som passar alla.

Vid ansökan om förstagångspass för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare)
  • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande/fullmakt uppvisas
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas genom lagakraftvunnet domstolsbeslut alt. svenskt personbevis
  • Barnets födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn samt medborgarskap ska medtas
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap
  • Avgiften för passet är SEK 1400, som skall erläggas kontant i lokal valuta i rubler (enligt ambassadens växelkurs) vid ansökningstillfället. Kontokort kan tyvärr inte accepteras. 

Alla handlingar måste vara originalhandlingar (kopior av samtliga handlingar skall också lämnas in). Utländska handlingar måste vara översatta av auktoriserad översättare (till svenska eller engelska) och försedda med stämpel av notarius publicus.

 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer