Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Registrera nyfödd utomlands

Följande krävs:

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med  båda vårdnadshavarna.

  • Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats. > Blankett SKV 7750 (finns även på ambassaden).
  • Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation
  • Barnets födelsebevis (översatt till svenska eller engelska samt legaliserat), båda föräldrarnas namn skall framgå av födelsebeviset.
  • Om endast pappan är svensk medborgare och EJ gift med barnets mor måste även en "faderskapsbekräftelse" lämnas in, även denna översatt samt legalisera
  • Om den mamman till barnet är folkbokförd i Sverige måste även bevis om graviditet uppvisas, t ex mödravårdsjournal eller liknande.

Alla handlingar måste visas upp i original samt en kopia av detsamma lämnas in till ambassaden. Med dessa dokument som underlag har ambassaden sedan att fastställa om barnet är svensk medborgare eller inte. Om barnet konstateras vara svensk medborgare rekvirerar ambassaden hos Skatteverket ett s k samordningsnummer och efter det att Skatteverket meddelat samordningsnumret kan en passansökan för barnet göras. Observera att handläggningstiden hos Skatteverket är 4-8 veckor.

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer