• Svenska

Om utlandet Ryssland

Medborgarskapslag

Om du har svenskt-ryskt dubbelt medborgarskap bör du vara uppmärksam på att du i Ryssland av de ryska myndigheterna betraktas som rysk medborgare. Den svenska ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd kan i denna situation begränsas ytterligare. Läs mer om dubbelt medborgarskap här:Dubbelt medborgarskap - Regeringen.se

 

 

Den 1 juli 2001 trädde Sveriges nya medborgarskapslag i kraft. Lagen innehåller flera stora förändringar och nedan sammanfattas några av de viktigaste nyheterna.

En svensk medborgare, som efter ansökan förvärvat annat medborgarskap efter 1 juli 2001, förlorar inte sitt svenska medborgarskap.

En ogift svensk far kan efter den 1 juli 2001 ansöka om svenskt medborgarskap för sitt barn som är fött utomlands av utländsk mor.

Obs! En svensk medborgare som är född utomlands, aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet, förlorar  även fortsättningsvis automatiskt sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder.

En ansökan om bibehållande av det svenska medborgarskapet måste göras efter 18 och före 22 års ålder.

Dubbelt medborgarskap - att tänka på vid inresa till Ryssland                    

Informationen finns på följande sidor:

> http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

> https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html

 

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer