Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Dubbelt medborgarskap i Ryssland

En grundtanke inom svensk medborgarrätt har varit att undvika dubbelt medborgarskap. Sverige har dock i samband med antagandet av 2001 års lag övergivit denna princip.

Viktig information angående dubbelt medborgarskap för ryska medborgare

Den 4 augusti trädde den  federala lagen N 142-FZ i kraft som innebär anmälningsskyldighet till Federala Migrationsverket (FMS) om dubbelt medborgarskap för ryska medborgare. Tidsfristen för sådana anmälningar är 60 dagar. Kontakta FMS för ytterligare information.

Ny medborgarskapslag

Den 1 juli 2001 trädde Sveriges nya medborgarskapslag i kraft. Den nya lagen innehåller flera stora förändringar och nedan sammanfattas några av de viktigaste nyheterna.

En svensk medborgare, som efter ansökan förvärvat annat medborgarskap efter 1 juli 2001, förlorar inte sitt svenska medborgarskap.

En ogift svensk far kan efter den 1 juli 2001 ansöka om svenskt medborgarskap för sitt barn som är fött utomlands av utländsk mor.

Obs! En svensk medborgare som är född utomlands, aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet, förlorar  även fortsättningsvis automatiskt sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder.

En ansökan om bibehållande av det svenska medborgarskapet måste göras efter 18 och före 22 års ålder.

Dubbelt medborgarskap - att tänka på vid inresa till Ryssland                    

Informationen finns på följande sidor:

> http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

> https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer