• Svenska

Om utlandet Rumänien

Pass för barn under 18 år som inte haft svensk resehandling tidigare

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste ansöka om ett samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Här finns mer information om samordningsnummer.