• Svenska

Läs på om ditt resmål

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Det är viktigt att du läser på om ditt resmål innan du reser. UD och Sveriges ambassader ger information råd och reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer men det är alltid upp till den enskilde resenären att fatta beslut om sin resa.

Även om UD inte avråder från resor kan säkerhetsläget vara besvärlig, lokala lagar och sedvänjor kan skilja sig från de svenska och risken för naturkatastrofer kan vara stor.

Om det sker en plötslig händelse som påverkar svenska resenärer uppdaterar ambassaden sin reseinformation under rubriken Aktuella händelser. Om en större krissituation skulle uppstå uppdateras informationen löpande.

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.06