• Svenska

Läs på om ditt resmål

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Det är viktigt att veta vad som gäller i landet du ska resa till. Håll dig informerad om säkerhetsläget, ta reda på hur trafiksäkerheten är i landet och glöm inte att kontrollera hur många dagar ett eventuellt visum gäller. 

Innan du reser utomlands är det viktigt att du läser på om ditt resmål. UD och Sveriges ambassader ger reseinformation och råd men det är alltid upp till dig som reser att bestämma om din resa.

Även om UD inte avråder från resor kan säkerhetsläget vara besvärligt, lokala lagar och seder kan skilja sig från de svenska och risken för naturkatastrofer kan vara stor.

Reseinformation för olika länder 

Här på Sweden Abroad ger Sveriges ambassader reseinformation för olika länder som riktar sig till svenska resenärer: Landspecifik reseinformation

Ambassaderna uppdaterar kontinuerligt sin reseinformation. Om det sker en plötslig händelse som påverkar dig som resenär eller om en större krissituation skulle uppstå, uppdaterar ambassaden sin reseinformation löpande.

Kolla upp relevanta lagar i landet du besöker

Du omfattas alltid av lagen som gäller i landet du besöker. Det kan till exempel finnas lagar och regler för var du får fotografera, hur du bör vara klädd, vad du får publicera i sociala medier och vad du får ta med dig när du lämnar landet.

Vid resa utomlands är det också viktigt att vara införstådd i vilka lokala sedvänjor som finns i landet du besöker och att respektera dessa. Läs ambassadens reseinformation för landet du ska resa till för mer detaljerad information.

Särskilt utsatta grupper

I vissa länder kan du vara särskilt utsatt om du till exempel tillhör en viss religion, etnicitet eller har en viss sexuell läggning. Se till att du är ordentligt påläst om den aktuella situationen i landet du ska resa till så att du inte utsätter dig för onödiga risker.

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.06