• Svenska

Kontrollera pass och visum

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Innan du reser utomlands bör du kontrollera att du har giltiga resehandlingar. Det är alltid ditt ansvar som resenär att kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap. Många länder kräver även att ditt pass ska vara giltigt en viss tid efter du lämnat landet, sex månader är inte ovanligt. Kontrollera även att ditt pass är i gott skick. Du kan nekas inresa i ett annat land om ditt pass är skadad.

Inom Schengenområdet behöver du alltid pass eller ett nationellt id-kort. Du kan använda resehandlingen för resor under hela giltighetstiden. Svenskt körkort accepteras normalt inte som en resehandling förutom inom Norden där det oftast brukar räcka med svenskt körkort.

Andra länders in/utresekrav

Många länder kräver visum för resa till landet. Visum är en tillåtelse att resa in i, vistas i eller resa ut ur landet.

Vissa länder tar ut böter om du stannar längre i landet än tillåtet, så kallat overstay.

Du bör i förväg ta reda på vilka in- och utreseregler som gäller för landet du ska resa till. Observera att olika krav kan gälla i ett transitland och i landet som är din slutdestination. Varje land ansvarar för visumregler till sitt land. Kontakta landets ambassad för mer information.

UD och Sveriges ambassader ansvarar inte för visum till andra länder.

Provisoriskt pass

Om du ska resa från Sverige med kort framförhållning och inte har ett giltigt pass eller nationellt id-kort, kan du ansöka om ett provisoriskt pass på ett fåtal platser i Sverige. Det provisoriska passet är tillfälligt och gäller enbart för den specifika resan.

Du måste själv ta reda på om landet du ska resa till accepterar ett svenskt provisoriskt pass som resehandling och hur länge det måste vara giltigt. Kontakta landets ambassad för mer information.

Om du har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt när du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det vanliga passet att återkallas (spärras). Läs mer på Polisens webbsida.

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.06