• Svenska

Kontrollera pass och visum

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Innan du reser utomlands bör du kontrollera att du har giltiga resehandlingar. Det kan handla om pass, nationellt id-kort och eventuellt visum, beroende på resmålet. Det är alltid ditt ansvar som resenär att kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap.

Innan du reser bör du kontrollera:

  • om landet du ska resa till kräver att ditt pass ska vara giltigt en viss tid efter du lämnat landet, sex månader är inte ovanligt.
  • att ditt pass är i gott skick. Du kan nekas inresa i ett annat land om ditt pass är skadat.
  • om landet du ska resa till kräver att du har visum för att få komma in i landet. Läs mer om Visum till andra länder - på regeringen.se.

Pass eller nationellt id-kort?

  • Pass är giltigt som resehandling för resor till samtliga länder.
  • Nationellt id-kort kan endast användas för resor till länder inom EU och Schengenområdet (EU-länder samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein)
  • Svenskt körkort accepteras normalt inte som en resehandling.
  • Inom Norden kan det i vissa fall räcka med ett svenskt körkort, men pass eller nationellt id-kort rekommenderas även för resor inom Norden.

Läs mer om giltiga resehandlingar på Polisens webbplats.

Provisoriskt pass

Om du ska resa från Sverige med kort framförhållning och inte har ett giltigt pass eller nationellt id-kort, kan du ansöka om ett provisoriskt pass på ett fåtal platser i Sverige.

  • Det provisoriska passet är tillfälligt och gäller enbart för den specifika resan.
  • Du måste själv ta reda på om landet du ska resa till accepterar ett svenskt provisoriskt pass som resehandling och hur länge det måste vara giltigt. Kontakta landets ambassad för mer information.
  • Om du har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt när du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det vanliga passet att återkallas (spärras).

Läs mer om provisoriskt pass på Polisens webbplats

Läs om vad som gäller för att söka pass när du befinner dig utomlands - på regeringen.se

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.06