• Svenska

Generella råd till resenärer

Förbered din resa och res med marginaler

Coronapandemin pågår fortfarande och påverkar internationellt resande. Om du beslutar dig för att resa är det viktigt att vara påläst innan du reser och att noga förbereda din resa. Se till att ha en ekonomisk buffert så att du kan klara förseningar och oförutsedda utgifter.

Icke-vaccinerade kan ha svårare att resa

För den som kan uppvisa ett intyg om vaccination mot covid-19 är det generellt sett enklare att resa - i vissa fall även en förutsättning för att resa in i landet. Särskilda inresekrav kan finnas för personer som reser utan vaccination mot covid-19. Icke-vaccinerade bör därför särskilt noga överväga om en resa är möjlig och kontrollera landets inresekrav. 

Försäkra dig om att UD inte avråder från resor till landet du ska besöka

Från och med 1 oktober 2021  avråder UD inte längre från icke nödvändiga resor för alla länder med anledning av coronapandemin. Däremot avråder UD fortfarande till en rad länder och områden av säkerhetsskäl.

Normalt avråder UD från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig och snabbt föränderlig eller av andra skäl som anses allvarligt påverka resenärer. UD kan exempelvis avråda från resor på grund av konsekvenserna av en smittsam sjukdom. Samhället kan då vara påverkat på ett omfattande sätt. Även ambassadens möjligheter att bistå svenskar konsulärt kan försvåras under dessa omständigheter. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor.

Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär. 

Ladda ner appen UD Resklar och följ ambassadens reseinformation

Läs på om ditt resmål innan du reser så att du vet vad som gäller.

Ambassadernas reseinformation per land uppdateras regelbundet med lokal information och hittas här på Sweden Abroad, välj land i rullistan. Ambassaderna har även tagit fram en särskild sida med information per land om covid-19.

I appen UD Resklar finns samlat delar av UD:s reseinformation, ambassadernas reseinformation per land och deras kontaktuppgifter. Genom appen kan du även välja att få push-notiser från UD och ambassaden med viktig information om avrådan från resor och om ditt resmål.

Följ lokala myndigheters regler och anvisningar

Länder inför olika restriktioner för att begränsa och hindra fortsatt smittspridning i landet. Regler kan ändras med kort framförhållning.

Ta reda på vilka krav och förhållningsregler som gäller i landet du ska resa till, håll dig uppdaterad och följ lokala myndigheters regler. Det kan till exempel finnas inreseregler, karantänsbestämmelser, förhållningsregler som krav på att bära ansiktsmask samt begränsade öppettider för allmänna platser.

Se till att vara försäkrad

Det är viktigt att ha en bra försäkring som gäller under resan och täcker planerade aktiviteter, kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning bör du ta kontakt med din researrangör. Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär.

Hallå Konsument! har information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan UD eller närmaste svenska ambassad vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig här. Om du har skrivit upp dig på svensklistan men har lämnat landet ber vi dig att gå in och avanmäla.

Kontaktuppgifter till UD för resefrågor och nödsituationer

Om du har frågor till UD kring corona och resande ber vi dig i första hand att läsa informationen på ud.se, Sweden Abroad eller i appen UD Resklar.

Vid akuta nödsituationer utomlands kan du kontakta närmaste svenska ambassad eller UD:s konsulära nödjour på tel: 08-405 50 05.

Kontaktuppgifter till svenska ambassader utomlands finns på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar.