• Svenska

Arv i internationella situationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Den svenska myndighet som ansvarar för arvsfrågor är Skatteverket. Du hittar mer information på deras webbplats.

Vill du veta mer om reglerna kan du läsa regeringens proposition Arv i internationella situationer, Prop. 2014/15:105.

På EU:s e-juridikportal nedan finns information om arvsrättsliga regler inom Europeiska unionen. 

Bouppteckning med internationell anknytning, Skatteverket

Ansök om europeiskt arvsintyg

Regeringens Proposition 2014/15:105 om arv i internationella situationer

Europeisk e-juridikportal - Arvsrätt (europa.eu)

Senast uppdaterad 16 feb 2023, 09.54