• Svenska

Arv i internationella situationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om en svensk medborgare som bor utomlands dör hanteras frågor om arv normalt av det land personen bodde i och enligt det landets lag. En svensk medborgare kan dock i ett testamente bestämma att svensk lag ska gälla i stället. Vänd dig till Skatteverket om du har frågor om arv i internationella sammanhang.

Skatteverket är den svenska myndighet som ansvarar för och kan besvara arvsfrågor: 

Vill du veta mer om reglerna kan du även läsa regeringens proposition om arv i internationella situationer:

Regeringens proposition om arv i internationella situationer 

På EU:s e-juridikportal finns information om arvsrättsliga regler inom Europeiska unionen:

Arvsrätt (europa.eu) på europeiska e-juridikportalen