• Svenska

Om utlandet Portugal

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 23 nov 2020, 15.29

Aktuella händelser

Under sommaren har UD beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Portugal. Att avrådan hävs innebär inte att situationen är som vanligt igen. Läget är fortsatt osäkert och föränderligt, även i Europa. Det vilar ett stort ansvar på den enskilde som väljer att resa. Läs mer om UD:s reseinformation.

Svenska resenärer uppmanas att hålla sig välinformerade och följa lokala myndigheters anvisningar samt anmäla sig till svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Situationen i Portugal

Det råder nationellt nödläge i Portugal sedan början av november. Från och med den 24 november tillämpar den portugisiska regeringen nya restriktioner för att bekämpa spridningen av Covid-19.

Portugal nu är uppdelad i fyra risknivåer: Måttlig, hög, mycket hög och extremt hög. Här hittar du lista med kommuner och respektive risknivå.

I hela Portugals fastland gäller:

  • Förbud att lämna sin kommun mellan den 27 november kl. 23.00-2 december kl. 05.00 och mellan den 4 december kl. 23.00-9 december kl. 05.00.

  • Det är förbjud att hålla fester och evenemang med mer än 5 personer, såvida de inte tillhör samma hushåll. Restauranger stänger kl. 22.30 och man kan vara max 6 personer i samma sällskap om man inte tillhör samma hushåll.

  • Det är obligatoriskt att använda munskydd för vuxna och barn över 10 år i kollektivtrafiken, affärer och offentliga byggnader samt utomhus när det inte är möjligt att hålla säkert fysiskt avstånd.  Läs mer här.

För kommuner med en hög risknivå gäller:

  • Utegångsförbud mellan kl. 23.00-05.00.
  • Affärer stänger senaste kl. 22.00 och restauranger och kulturella evenemang senaste kl. 22.30.

För kommuner med mycket hög och extrem hög risk gäller:

  • Utegångsförbud på vardagar mellan kl. 23.00-05.00.
  • Utegångsförbud på lördag och söndag samt helgdagar (den 1 och 8 december) mellan kl. 13.00-05.00.
  • Den 30 november och 7 december stänger affärerna kl. 15.00.
  • Affärer stänger senaste kl. 22.00 och restauranger och kulturella evenemang senaste kl. 22.30 (när utegångsförbud inte tillämpas).

Här hittar du information om samtliga restriktioner som gäller från och med den 24 november.

Inresa
Resenärer från Sverige och övriga EU-länder tillåts generellt att resa in i landet. Det finns i nuläget inga bestämmelser om obligatorisk karantän eller behov av att uppvisa ett negativt Covid-19 test för inresa till Portugals fastland. Observera att särskilda inreseregler gäller för de självstyrande områdena Madeira och Azorerna (läs mer nedan).

Resenärer som kommer resande från länder utanför EU eller  Schengenassocierade länder bör kontakta portugisiska ambassaden i det land man befinner sig för ytterligare information.

Temperaturmätning och hälsokontroller förekommer på flygplatser eller för att resa in i Portugal. Du kan bli ombedd att testas för Covid-19 och självisolera dig tills du får testresultatet. Lokala myndigheters begäran måste följas.

Vid misstänkt smitta ska man ringa till SNS24 på (+351) 808 24 24 24 innan man besöker sjukhus. SNS24 motsvarar 1177 i Sverige. De har öppet dygnet runt och tar emot samtal även på engelska: SNS24

Mer information från portugisiska myndigheter finns här.

Turistinformation från Visit Portugal, där  information om restriktioner finns på engelska. 

Aktuell information från portugisiska folkhälsomyndigheten 

Bilresor till och från Sverige

Gränsen mellan Portugal och Spanien är öppen.  

Om du ska köra bil från Portugal till Sverige eller omvänt är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller i andra länder som du ska passera. Läs gärna reseinformationen från andra svenska ambassader på Sweden Abroad som Spanien, Frankrike och Tyskland. Ladda gärna ner appen UD Resklar och aktivera push-notis för de länder du tänker köra igenom.

Sjöfart

Ta kontakt med den hamn ni avser angöra för ytterligare information. Länk till Portugal sjöfartsmyndighet.

Madeira

Alla som åker till Madeira måste fylla i detta formulär 48-12 timmar före ankomst. Vid ankomst är resenärerna skyldiga att uppfylla en av följande punkter:
- bevisa att de testats negativt för Covid-19 inom 72 timmar före ankomst;
- vara tillgängliga för omedelbart test vid ankomst samt isolera sig tills resultatet visar negativt (om resultatet är positivt är det obligatorisk med självisolering);
- utföra frivillig isolering under en period av 14 dagar; eller
- flyga tillbaka (och hålla sig isolerade fram till avresan).

Det är obligatorisk att använda munskydd i kollektivtrafiken, affärer, offentliga byggnader och även på allmän plats.

Läs mer på Madeiras turistinformation här.

Läs mer information om Covid-19 på Madeiras officiella hemsida här. Kontakt för sjukvårdsrådgivning (1177 i Madeira) är (+351) 800 24 24 20.

Azorerna

Alla resenärer som anländer på Azorerna måste:
- bevisa att de testats negativt för Covid-19 inom 72 timmar före ankomst och göra ett nytt test efter 6 dagar på Azorerna. Barn upp till 12 år behöver inte uppvisa Covid test.  

Resenärer som ska åka vidare till en annan ö måste meddela det vid ankomst till Azorerna. Personer som kan uppvisa ett negativt Covid-19-test kan åka till sin slutdestination. Om inget test har gjorts före ankomst måste man invänta sitt provresultat innan man får åka vidare.


Läs mer information om Covid-19 på Azorernas officiella hemsida här. Kontakt för sjukvårdsrådgivning (1177 i Azorerna) är (+351) 808 24 60 24. 

Vanliga frågor och svar

Läs ambassadens vanliga frågor och svar om Coronavirus

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

Allmänna säkerhetsläget

Portugal inkl Madeira och ögruppen Azorerna är generellt ett tryggt resmål. Normal försiktighet bör iakttas.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Daesh (ISIL) i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från Daesh att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

http://www.sakerhetspolisen.se/ 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns lokalt. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

UD:s sida om Terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Landet är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv förekommer.

Skogsbränder är vanligt förekommande i Portugal, speciellt under sommarhalvåret. 

Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar.

Via länken nedan till Portugisiska Räddningsverket framgår var bränder pågår när så är aktuellt:

http://www.prociv.pt/pt-pt/SITUACAOOPERACIONAL/Paginas/default.aspx?cID=19

In- och utresebestämmelser

Portugal är medlem i EU och Schengensamarbetet. Vid resa inom Schengenområdet måste du kunna uppvisa pass eller det nya nationella ID-kortet där medborgarskapet framgår.

Hälso- och sjukvård

De sanitära förhållandena i Portugal är goda. Vattenledningsvattnet är klorerat, men ofarligt att dricka. Ingen obligatorisk vaccinering erfordras för inresa till Portugal.

Svenskar är berättigade till allmän portugisisk sjukvård förutsatt att man kan uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort. Sådant kort erhålls från försäkringskassan. Den allmänna sjukvårdsstandarden är i genomsnitt lägre än i Sverige. Europeiskt sjukförsäkringskort

Privatkliniker/sjukhus finns att tillgå och håller god standard. Konsultationerna kostar ca 90 euro och ersätts ej av försäkringskassan.

Lokala lagar och sedvänjor

-

Kriminalitet och personlig säkerhet

Normal försiktighet bör iakttas i folksamlingar, tunnelbanan, bussar och spårvagnar där det finns risk för ficktjuvar. Riskerna är särskilt stora i områdena Bairro Alto, Baixa, Alfama och på spårvagn 28 (som är populär bland turister) i Lissabon.

Trafiksäkerhet

Den största hälsofaran är trafiken. Portugal intar procentuellt en topplacering i Europa vad gäller antal olyckor.

Vägnätet i hela Portugal är av hög kvalitet. Motorvägarna är väl underhållna. Man betalar oftast vägtullar för att använda dem. Olycksfrekvensen i trafiken är mycket hög. Trafikrytmen på motorvägarna ligger ofta över hastighetsbegränsningen på 120 km/tim. Trafiken i Lissabon och övriga stora städer i Portugal är intensiv.

Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon för bilförare är endast tillåtet med högtalare eller hörlurar.

Övrig information

Försäkringsskydd

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan. Europeiskt sjukförsäkringskort

Privat reseförsäkring rekommenderas. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Allmänt nödnummer 112

Se även information under rubriken: > Om olyckan är framme

Ambassaden & konsulat