Meny
  • Svenska

Om utlandet Portugal

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 06 jul 2020, 08.39

Aktuella händelser

UD har beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Portugal fr.o.m. den 30 juni. Att avrådan nu hävs innebär inte att situationen är som vanligt igen. Läget är fortsatt osäkert och föränderligt, även i Europa. Det vilar ett stort ansvar på den enskilde som väljer att resa. Läs mer om UD:s reseinformation.

Svenska resenärer uppmanas att hålla sig välinformerade och följa lokala myndigheters anvisningar samt anmäla sig till svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Situationen i Portugal

I Portugal råder fortsatt beredskapsläge med anledning av Covid-19. Resenärer från Sverige och övriga EU tillåts generellt att resa in i landet. Det finns i nuläget inga bestämmelser om obligatorisk karantän för inresa till Portugals fastland. Observera att särskilda inreseregler gäller för de självstyrande områdena Madeira och Azorerna (läs mer nedan).

För barn över 10 år och vuxna är det obligatoriskt att använda munskydd i kollektivtrafiken och i affärer och offentliga byggnader. Det är inte tillåtet med folksamlingar om mer än 20 personer (i Lissabon-regionen max 10 eller 5 personer) och det är förbjudet att dricka alkohol på allmän plats. Läs mer här.

Stränderna i Portugal är öppna, med särskilda regler om socialt avstånd och desinfektion. En särskild app (Info Praia) har lanserats för information om läget på stränderna.

Vid misstänkt smitta ska man ska ringa till SNS24 på (+351) 808 24 24 24 innan man besöker sjukhus. SNS24 motsvarar 1177 i Sverige. De har öppet dygnet runt och tar emot samtal även på engelska: SNS24

Mer information från portugisiska myndigheter finns här.

Turistinformation från Visit Portugal.

Aktuell information från portugisiska folkhälsomyndigheten 

Bilresor till och från Sverige

Gränsen mellan Portugal och Spanien öppnade igen den 1 juli. 

Om du ska köra bil från Portugal till Sverige eller omvänt är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller i andra länder som du ska passera. Läs gärna reseinformationen från andra svenska ambassader på Sweden Abroad som Spanien, Frankrike och Tyskland. Ladda gärna ner appen UD Resklar och aktivera push-notis för de länder du tänker köra igenom.

Sjöfart

Kryssningsfartyg kan angöra hamn för att tanka och proviantera. Landstigning är ej tillåten t.o.m. den 15 juli. Ta kontakt med den hamn ni avser angöra för ytterligare information. 

Länk till Portugal sjöfartsmyndighet.

Madeira

Fr.o.m. 1 juli måste alla som åker till Madeira fylla i detta formulär 48-12 timmar före ankomst. Vid ankomst är resenärerna skyldiga att uppfylla en av följande punkter:
- bevisa att de testats negativt för Covid-19 inom 72 timmar före ankomst;
- vara tillgängliga för omedelbart test vid ankomst samt isolera sig tills resultatet visar negativt (om resultatet är positivt är det obligatorisk med självisolering);
- utföra frivillig isolering under en period av 14 dagar; eller
- flyga tillbaka (och hålla sig isolerade fram till avresan).

Läs mer på Madeiras turistinformation här.

Läs mer information om Covid-19 på Madeiras officiella hemsida här. Kontakt för sjukvårdsrådgivning (1177 i Madeira) är (+351) 800 24 24 20.

Azorerna

Fr.o.m. 15 juni måste alla resenärer som anländer på Azorerna:
- bevisa att de testats negativt för Covid-19 inom 72 timmar före ankomst och göra ett nytt test efter 6 dagar på Azorerna;
- vara tillgängliga för omedelbart test vid ankomst samt isolera sig tills resultatet visar negativt och göra en nytt test efter 6 dagar (om resultatet är positivt är det obligatorisk med självisolering); eller
flyga tillbaka (och hålla sig isolerade fram till avresan).

Resenärer som ska åka vidare till en annan ö måste meddela det vid ankomst till Azorerna. Personer som kan uppvisa ett negativt Covid-19-test kan åka till sin slutdestination. Om inget test har gjorts före ankomst måste man invänta sitt provresultat innan man får åka vidare.

Läs mer information om Covid-19 på Azorernas officiella hemsida här. Kontakt för sjukvårdsrådgivning (1177 i Azorerna) är (+351) 808 24 60 24. 

Vanliga frågor och svar

Läs ambassadens vanliga frågor och svar om Coronavirus

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

Allmänna säkerhetsläget

Portugal inkl Madeira och ögruppen Azorerna är generellt ett tryggt resmål. Normal försiktighet bör iakttas.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Daesh (ISIL) i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från Daesh att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

http://www.sakerhetspolisen.se/ 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns lokalt. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

UD:s sida om Terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Landet är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv förekommer.

Skogsbränder är vanligt förekommande i Portugal, speciellt under sommarhalvåret. 

Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar.

Via länken nedan till Portugisiska Räddningsverket framgår var bränder pågår när så är aktuellt:

http://www.prociv.pt/pt-pt/SITUACAOOPERACIONAL/Paginas/default.aspx?cID=19

In- och utresebestämmelser

Portugal är medlem i EU och Schengensamarbetet. Vid resa inom Schengenområdet måste du kunna uppvisa pass eller det nya nationella ID-kortet där medborgarskapet framgår.

Hälso- och sjukvård

De sanitära förhållandena i Portugal är goda. Vattenledningsvattnet är klorerat, men ofarligt att dricka. Ingen obligatorisk vaccinering erfordras för inresa till Portugal.

Svenskar är berättigade till allmän portugisisk sjukvård förutsatt att man kan uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort. Sådant kort erhålls från försäkringskassan. Den allmänna sjukvårdsstandarden är i genomsnitt lägre än i Sverige. Europeiskt sjukförsäkringskort

Privatkliniker/sjukhus finns att tillgå och håller god standard. Konsultationerna kostar ca 90 euro och ersätts ej av försäkringskassan.

Lokala lagar och sedvänjor

-

Kriminalitet och personlig säkerhet

Normal försiktighet bör iakttas i folksamlingar, tunnelbanan, bussar och spårvagnar där det finns risk för ficktjuvar. Riskerna är särskilt stora i områdena Bairro Alto, Baixa, Alfama och på spårvagn 28 (som är populär bland turister) i Lissabon.

Trafiksäkerhet

Den största hälsofaran är trafiken. Portugal intar procentuellt en topplacering i Europa vad gäller antal olyckor.

Vägnätet i hela Portugal är av hög kvalitet. Motorvägarna är väl underhållna. Man betalar oftast vägtullar för att använda dem. Olycksfrekvensen i trafiken är mycket hög. Trafikrytmen på motorvägarna ligger ofta över hastighetsbegränsningen på 120 km/tim. Trafiken i Lissabon och övriga stora städer i Portugal är intensiv.

Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon för bilförare är endast tillåtet med högtalare eller hörlurar.

Övrig information

Försäkringsskydd

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan. Europeiskt sjukförsäkringskort

Privat reseförsäkring rekommenderas. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Allmänt nödnummer 112

Se även information under rubriken: > Om olyckan är framme

Ambassaden & konsulat