Meny
  • Svenska

Om utlandet Portugal

Ambassadens reseinformation

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 09 apr 2020, 16.08

Aktuella händelser

UD förlänger sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. Läs mer om UD:s reseinformation med anledning av coronavirus. 

Coronavirus - läget i Portugal
Uppdaterad den 9 april kl. 16.05

Coronavirus situation i Portugal
Folkhälsomyndigheten i Portugal publicera aktuell information varje dag på sin hemsida. Länk hittar du här. 

Den nationella nödläge som portugisiska regeringen beslutade om den 19 mars är förlängt t o m den 17 april 2020. Läs mer här!

Ytterligare begränsningar införs under påskhelgen (9-13 april):

  • Förbud att lämna kommunen man är bosatt i.
  • Samtliga flygplatser i Portugal är stängda för in- och utresa.

Flygresor från Portugal
Det är många flygbolaget som har slutat flyga till och från Portugal sedan Coronavirus utbrottet började. Det finns inga direkta flyg från Portugal till Sverige längre och det är endast möjligt att flyga till Sverige med mellanlandningar i andra EU-länder. 

Det kommer vara svårare och svårare att flyga till Sverige för varje vecka som går då det blir färre flygbolaget som flyger från Portugal till andra EU länder och även färre flyg från andra EU-länder till Sverige.

Samtliga flygplatser i Portugal är stängda under påskhelgen 9-13 april 2020.

TAP flyger endast inrikes under perioden 1 april-4 maj 2020.

Kontakta ditt flygbolag eller researrangör om du har en reser inbokad till eller från Portugal.

Information om aktuella flygresor från Portugal finns på:
Arrival/Departure Lissabon - Humberto Delgado flygplatsen

Arrival/departure Faro

Arrival/departure Porto

Arrival/Departure Madeira 

Arrival/Departure Azorerna 

Portugisisk flygmyndighetens information till passagerare om flygresors påverkas av Covid-19 situation. 

Länkar till portugisiska flygmyndigheten ANA Lissabon, ANA i Madeira och ANA i Azorerna .

Nationellt nödläge i Portugal
För att minska smittspridning av coronaviruset har President Marcelo Rebelo de Sousa utlyst nationellt nödläge i hela Portugal, inklusive de självstyrande områdena Madeira och Azorerna. Beslutet trädde i kraft den 19 mars och gäller t o m den 17 april, men det finns möjlighet att därefter förlänga perioden. Beslutet innebär bland annat att regeringen får utökade befogenheter att snabbt fatta de beslut som bedöms nödvändiga i kampen mot coronaviruset, till exempel begränsningar i rörelsefriheten inom landet och över landets gränser och åtgärder för att säkerställa leveranser av livsmedel och sjukvårdsmaterial.

Regeringen har definierat vad det nationella nödläget innebär i form av restriktioner i rörelsefriheten. Restriktionerna delas upp i tre grupper:

1. För dem som är sjuka eller under sjukvårdens aktiva övervakning gäller obligatorisk isolering, på sjukhus eller i hemmet.

2. Personer över 70 år eller som tillhör annan riskgrupp bör endast undantagsvis lämna hemmet, och i så fall bara för att handla mat, gå till banken, besöka vården, eller ta kortare promenader av hälsoskäl eller för att rasta husdjur. Familjemedlemmar, grannar och lokala myndigheter uppmanas att hjälpa dessa personer så långt möjligt.

3. Även friska personer som inte tillhör någon riskgrupp uppmanas att stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt. Undantag gäller bland annat för resor till och från arbetet (om det inte är möjligt att arbeta hemifrån), inköp av mat och kortare utevistelser med barn eller husdjur eller för egen motion.

Man behöver inte begära tillstånd att gå ut i förväg men polisen kan komma att kontrollera att dekretet följs. Det är förbjudit att samlas mer än 5 personer.

Mataffärer och apotek håller fortsatt öppet, restauranger kan hålla öppet men endast för take away eller hemleverans.

Under påskhelgen är det förbjudet att lämna kommunen man är bosatt i.

Ambassaden har inga uppgifter om att man inte ska kunna ta sig till flygplatsen.

Alla grundskolor är stängda tills nästa skolår. Gymnasieskolor är stängda till 30 april 2020. Efter det ska regeringen göra en ny utvärdering vad det gäller gymnasiekolor. 

Här finns information från International Organization for Migration om nödläge i Portugal på engelska.

Madeira
Fr o m den 2 april är det förbjudet för hotell att ta emot nya gäster. De som redan bor på hotell påverkas inte av beslutet.

Lokala myndigheter  försöker underlätta för turister att ta sig hem genom att de som har en giltig biljett får lämna karantän, om man inte är sjuk. Däremot får man inte försöka ta sig till flygplatsen får att kolla möjligheten att åka med någon flyg och sen återvända till hotell.

På Madeira får inga passagerare från fartygskryssning eller andra farkoster gå i land och alla skolor och vissa myndigheter är stänga till slut av månaden. Fr o m den 14 mars införs 14-dagars karantän för de som anländer till Madeira. 

Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten i Madeira 

SRS24 (1177 i Madeira): +351 800 24 24 20

Azorerna
Fr o m den 26 mars 2020 införs 14-dagars karantän för de som anländer till Azorerna. Regerigen i Azorerna hemsida. 

Den 29 mars har regeringen i Azorerna beslutat om att ön São Miguel ska införa karantän (sanitär avspärrning) t o m den 13 april i kommunen Povoacao. Beslutet innebär att man inte kan vistas ute med undantag för akuta och nödvändiga ärenden som godkänns av myndigheten. Den 2 april 2020, beslutade regeringen i Azorerna att alla sex kommuner på ön São Miguel ska vara i karantän och förbjuda rörelse mellan kommunerna f. o. m. 3 april t. o. m 17 april 2020. Den som inte följer beslutet  straffas enligt brottsbalken upp till 2 år och 8 månader fängelsestraff

U
tlänsk medborgare som har kommit till Azorerna och tvingas till karantän har möjlighet att bryta karantän och åka hem till sin hemland. Följande dokument måste lämnas in på flygplatsen: Declaration

Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten i Azorerna

Linha de saúde Acores (1177 i Azorerna): +351 808 24 60 24 

Hälsoråd
Vid misstänkt smittning uppmanar lokala myndigheter att man ska ringa till SNS24 (+351) 808 24 24 24 innan man besöker sjukhus. SNS24, motsvarar 1177 i Sverige. De har öppettider 24 timmar, 7 dagar i veckor samt tar emot samtal på engelska: SNS24

Guide om Covid-19 på svenska 

Här finns information från International Organization for Migration on mental hälsa under nödläge på engelska.

Lokalmyndigheter i Portugal informera dagligen om misstänkta fall på deras officiella hemsidor:

Direção Geral da Saúde (Folkhälsomyndigheten)

Covid-19 Sida från portugisik folkhälsomyndigheten

SNS24 (1177) eller e-post:  atendimento@sns24.pt

Aktuell information från portugisiska folkhälsomyndigheten.
 

Gränskontroller
Gränserna mellan Portugal och Spanien kontrolleras. Det kommer inte gå några tåg, båtar, eller flyg mellan länderna 16 mars-17 april. Vissa undantag finns för personen med uppehållstillstånd i en av länder och personer med nära släkt som är i behov att passera gränserna. Portugisiska medborgare, bosatta i Portugal, tredjelandsmedborgare på väg hem samt de som korsar gränsen får passera gränsen för att åka till sitt hemland. Åtgärden påverkar inte godstransporter. Situationen kan dock förändras snabbt och du bör löpande hålla dig informerad genom att läsa reseinformationen för de länder som du avser att resa igenom.

Bilresor till och från Sverige
I den rådande situationen rekommenderar UD att undvika icke-nödvändigt resande. Om du har möjlighet att stanna kvar i ditt boende, kan det vara ett bättre alternativ än att resa i nuläget. 

Gränspolisen i Portugal efterfråga bara om svenskt pass för att du ska passera gränsen till Spanien.  Om du ska köra bil till Sverige är det viktig att kontrollera vad som gäller i andra länder du ska passera genom att läsa reseinformation från andra Sveriges ambassader genom www.swedenabraod.se ( t.ex: Sveriges ambassad i Spanien, Sveriges ambassad i Frankrike, m. m.) Ladda gärna ner UD appen Resklar och aktivera notis för de länder du tänkte köra igenom.

Om du åker från Sverige till Portugal måste du ha ett uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Portugal för att kunna resa in i landet.

Det finns inga bestämmelser om obligatorisk karantän för de som reser in i landet och än så längre är social distans som gäller. Läs mer om vad som gäller just för dig  på ambassadens information om nödläge i Portugal.

Det är viktig att hålla dig uppdaterad eftersom informationen kan förändras snabbt.

Information om gränspolisen i Portugal på engelska: SEF  Authorized crossing points in Land Boarder

Sjöfart
Fartyg kan angöra hamn för att tanka och proviantera. Landstigning är ej tillåten. Ta kontakt med den hamn ni avser angöra för ytterligare information.

Här kan du läsa mer om myndgheternas beslut om begränsningar i hamnar

Länk till Portugal sjöfartsmyndighet.

Vanliga frågor osh svar
Läs ambassadens vanliga frågor och svar om Coronavirus

Tillfälligt förbud för resor till Sverige med anledning av Covid-19
Sverige stoppar tillfälligt icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, för att hindra spridningen av coronaviruset. Förbudet gäller i 30 dagar. Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. Även andra personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige kommer fortfarande att kunna resa hit. Det här är en exceptionell åtgärd och vi hoppas att behovet av den kommer att vara kortvarig.

Förändring i verksamheten på grund av Coronavirus
Konsulaten i Tavira, Porto och Ponta Delgada är stängda men kan i nödfall nås. 

Svensklistan och UD Resklar
Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar  samt att anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Folkhälsomyndigheten i Sverige
Folkhälsomyndigheten i Sverige följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

Allmänna säkerhetsläget

Portugal inkl Madeira och ögruppen Azorerna är generellt ett tryggt resmål. Normal försiktighet bör iakttas.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Daesh (ISIL) i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från Daesh att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

http://www.sakerhetspolisen.se/ 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns lokalt. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

UD:s sida om Terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Landet är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv förekommer.

Skogsbränder är vanligt förekommande i Portugal, speciellt under sommarhalvåret. 

Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar.

Via länken nedan till Portugisiska Räddningsverket framgår var bränder pågår när så är aktuellt:

http://www.prociv.pt/pt-pt/SITUACAOOPERACIONAL/Paginas/default.aspx?cID=19

In- och utresebestämmelser

Portugal är medlem i EU och Schengensamarbetet. Vid resa inom Schengenområdet måste du kunna uppvisa pass eller det nya nationella ID-kortet där medborgarskapet framgår.

Hälso- och sjukvård

De sanitära förhållandena i Portugal är goda. Vattenledningsvattnet är klorerat, men ofarligt att dricka. Ingen obligatorisk vaccinering erfordras för inresa till Portugal.

Svenskar är berättigade till allmän portugisisk sjukvård förutsatt att man kan uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort. Sådant kort erhålls från försäkringskassan. Den allmänna sjukvårdsstandarden är i genomsnitt lägre än i Sverige. Europeiskt sjukförsäkringskort

Privatkliniker/sjukhus finns att tillgå och håller god standard. Konsultationerna kostar ca 90 euro och ersätts ej av försäkringskassan.

Lokala lagar och sedvänjor

-

Kriminalitet och personlig säkerhet

Normal försiktighet bör iakttas i folksamlingar, tunnelbanan, bussar och spårvagnar där det finns risk för ficktjuvar. Riskerna är särskilt stora i områdena Bairro Alto, Baixa, Alfama och på spårvagn 28 (som är populär bland turister) i Lissabon.

Trafiksäkerhet

Den största hälsofaran är trafiken. Portugal intar procentuellt en topplacering i Europa vad gäller antal olyckor.

Vägnätet i hela Portugal är av hög kvalitet. Motorvägarna är väl underhållna. Man betalar oftast vägtullar för att använda dem. Olycksfrekvensen i trafiken är mycket hög. Trafikrytmen på motorvägarna ligger ofta över hastighetsbegränsningen på 120 km/tim. Trafiken i Lissabon och övriga stora städer i Portugal är intensiv.

Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon för bilförare är endast tillåtet med högtalare eller hörlurar.

Övrig information

 

 

Försäkringsskydd

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan. Europeiskt sjukförsäkringskort

Privat reseförsäkring rekommenderas. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Allmänt nödnummer 112

Se även information under rubriken: > Om olyckan är framme

Ambassaden & konsulat