Om utlandet Portugal

Pension och levnadsintyg

Pensionsmyndigheten i Sverige har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen.

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i.

Har du frågor angående din pension, levnadsintyg och utlandsrelaterade frågor kontakta Pensionsmyndigheten:

- Telefon: +46 498-200 700

- E-post: international@pensionsmyndigheten.se

- Postadress: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, Suecia

- Web: www.pensionsmyndigheten.se


Bor du inom EU, EES eller Schweiz vänder du dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om svensk pension. 

Den utländska pensionsmyndigheten i Portugal är Seguranca Social, som skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige.

Levnadsintyg
Pensionsmyndigheten skickar årligen levnadsintyg till de som bor utomlands och får svensk pension. Du kan vända dig till ambassaden, ett svenskt konsulat, polisen eller kommunen i det landet du bor för att få din namnteckning verifierad.

Senast uppdaterad 07 jan 2021, 12.10