• Svenska

Om utlandet Portugal

Namnanmälan och samordningsnummer

Namnanmälan

När ett barn föds utomlands kan du som förälder anmäla det direkt till Skatteverket. Det gäller om du är eller har varit folkbokförd i Sverige. Ansökan ska göras på blankett Förnamn och efternamn.

Läs mer på  Skatteverkets hemsida.

Om du även tänker ansöka om pass för barnet kan ambassaden beställa ett samordningsnummer och namnanmälan kan lämnas samtidigt på ambassaden.

Ansökan är avgiftsfri.

Samordningsnummer

Läs mer om samordningsnummer på Skatteverkets hemsida.

Beställning av samordningsnummer görs endast då man tänker ansöka om resehandling till barnet och handläggningstiden är ca 1-2 månader. Notera att beslut om samordningsnummer måste ha erhållits innan ansökan om resehandling görs. Här kan du läsa vad du behöver för att boka tid för passansökan för barn.  Beställningen lämnas in på ambassaden i Lissabon eller på ett svenskt honorärkonsulat. 

Barnet måste följa med till ambassaden/honorärkonsulatet.

Följande handlingar behöver medtas:

  • Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna.
  • Ett internationellt födelsebevis, Boletim de Nascimento (Certidão em modelo internacional, segundo a Convenção Internacional sobre a Emissão de Certidões Multilíngues de Atos do Registo Civil), ska uppvisas där båda vårdnadshavare framgår. 
  • Intyg att kvinnan fött barnet, t.ex. förlossningsintyg (Declaração da Maternidade).
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Vårdnadshavarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Ansökan är avgiftsfri.

Nya regler för dig som redan har fått ett samordningsnummer

Senast uppdaterad 20 jul 2023, 12.27