• Svenska

Om utlandet Portugal

Namnanmälan och samordningsnummer

Namnanmälan
När ett barn föds utomlands kan du som förälder anmäla det direkt till Skatteverket. Det gäller om du är eller har varit folkbokförd i Sverige. Ansökan ska göras på blankett Förnamn och efternamn.

Läs mer på  Skatteverkets hemsida.

Om du även tänker ansöka om samordningsnummer kan namnanmälan göras samtidigt på ambassaden.

Ansökan är avgiftsfri.

Samordningsnummer
Ansökan om samordningsnummer görs endast då man tänker ansöka om pass till barnet och kan lämnas in på ambassaden i Lissabon eller på ett svenskt honorärkonsulat.

Barnet måste medföljas av minst en vårdnadshavare.

Ambassaden skickar in ansökan till Skatteverket som meddelar beslut till sökanden. Handläggningstiden är ca 2–3 månader.

Läs mer om samordningsnummer på Skatteverkets hemsida.
Följande handlingar behöver medtas:

  • Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis (Boletim de Nascimento) ska uppvisas där båda vårdnadshavare framgår.
  • Intyg att kvinnan fött barnet, t ex förlossningsintyg (Declaração da Maternidade).
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Vårdnadshavarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena vårdnadshavaren lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Ansökan är avgiftsfri. 

Senast uppdaterad 31 aug 2020, 09.59