Om utlandet Portugal

Legalisering och apostille

Legalisering

Ibland anger en myndigheten att din originalhandling ska ha en apostille eller vara legaliserad. En legalisering har samma funktion som en apostille. Ambassaden gör inga legaliseringar, utan dessa görs av Regeringskansliets juridiska expedition.

Apostille

I många fall kräver myndigheterna en apostille på svenska dokument. En apostille kan inte utfärdas av ambassaden, utan du behöver vända dig till Notarius Publicus i Sverige.

En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län och finns i de flesta svenska städer. Notarius Publicus är lätta att hitta om du söker på internet.

Läs mer om apostille och legalisering på Regeringens hemsida.