• Svenska

Om utlandet Paraguay

Rösta i Paraguay

Ambassaden och konsulaten organiserar röstmottagning och poströstning när det är val i Sverige. Alla svenska medborgare över 18 år som någon gång har varit folkbokförda i Sverige är röstberättigade.

Rösta i valen 2022

Brevröstningsmaterial för valen 2022 kommer att finnas tillgängligt att hämta på Sveriges honorärkonsulat i Asunción.

Information från Valmyndigheten om att rösta från utlandet:

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Mer information om att rösta i svenska val samt länk till blankett återfinns på Skatteverkets hemsida.