• Svenska

Om utlandet Norge

Förlust av pass i Norge

Om du förlorat ditt pass eller nationella id-kort, som båda är att betrakta som värdehandlingar, ska du anmäla förlusten till polisen på den ort du befinner dig. Därefter bör du ringa till den svenska polisen eller besöka ambassaden för att få pass eller nationellt id-kort spärrat.

Anmäla förlust av pass
Kontaktinformation för Politiet i Norge hittar du här www.politiet.no

Spärra ditt förlorade pass/id-kort
För att spärra förlorat pass eller nationellt id-kort över telefon ring den svenska polisen på telefonnummer +46 77 114 14 00.

För att ambassaden/konsulatet ska kunna ta emot en stöld- eller förlustanmälan av pass/nationellt id-kort krävs ett personligt besök. Ta med kopia av polisanmälan och annan giltig id-handling. Passet/id-kortet kommer att spärras när du har fyllt i och undertecknat förlustanmälan.

Uppgifterna om att det är spärrat lämnas vidare till Schengen Information System och Interpol. Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register vid inresa i länder.

Upphittat pass eller nationellt id-kort kan aldrig användas efter att det har spärrats.

För mer information besök svenska polisens webbplats.

Provisoriskt pass/nödpass
Om du har en nära förestående resa kan ambassaden Oslo ställa ut ett provisoriskt pass. Läs mer om provisoriskt pass/nödpass.