• Svenska

Om utlandet Niger

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Niger - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till regionerna Agadez, Aïr Massif, Diffa, Tillaberi och Talak i Niger samt från icke nödvändiga resor till övriga delar av landet.

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan fattades 2009-07-20. 2018-08-22 utökades avrådan med regionerna Tillaberi och Diffa.

Senast uppdaterad 18 mar 2022, 09.14

Aktuella händelser

Ansiktsmask krävs vid allmänna transporter liksom besök i affärer och allmänna utrymmen. Negativt Covid-19 test med max tidsrymd på 72 timmar, krävs vid inresa till och utresa från Niger.Inget nattligt utegångsförbud råder.

Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet och att undvika demonstrationer och större folkmassor.

Svenska medborgare uppmanas även att bära med sig kopior på passhandlingar för eventuella ID-kontroller.

Allmänna säkerhetsläget

Hot om terror och kidnappning är fortsatt förhöjt. Förutom olika islamistiskt våldsfrämjande grupper som utför våldsdåd, föreligger även risk för väpnad kriminalitet och kidnappning av västerlänningar.

Med anledning av säkerhetsläget har UD 2018-08-22 beslutat att skärpa avrådan för regionerna Tillaberi och Diffa i Niger. UD avråder sedan 2009-07-20 från alla resor till regionerna Agadez, Aïr Massif, och Talak i norra Niger samt från icke nödvändiga resor till övriga delar av landet.

Säkerhetsläget i Tillaberi och Diffa har förvärrats senaste året. Närvaron av väpnade grupper, samt det faktum att konflikten i Mali spillt över till Niger, skapar ett problematiskt säkerhetsläge och under våren 2018 har det inträffat flera våldsamma sammandrabbningar bl.a. i Tillabériregionen. Undantagstillstånd råder sedan tidigare.

Flera demonstrationer har på senare år utvecklats våldsamt, inte minst i huvudstaden Niamey. Försiktighetsåtgärder bör därför vidtas och allmänna platser och större folksamlingar undvikas i den mån möjligt.

Ökad brottslighet med stölder, rån, inbrott och även väskryckning från motorcyklar. Extra vaksamhet bör vidtas runt Gaweye Hotel, National Museum, Kennedy Bridge och Petit Marché i Niamey.

Svenska medborgare som beslutar sig för att resa till Niger uppmanas att noga följa nyhetsrapportering och lokala myndigheters anvisningar då läget snabbt kan förändras. Stora folkmängder och demonstrationer bör undvikas. Vid tjänsteresor och övriga resor i landet är det tillrådligt att hålla nära kontakt med lokala inbjudande parter för information och råd om eventuella säkerhetsåtgärder. I Niamey och andra större städer bör man undvika röra sig utomhus nattetid och välja hotell och restauranger med vakter.

Terrorism

På grund av den förvärrade säkerhetssituationen i hela Sahelområdet de senaste åren är risken för terrorbrott och väpnad kriminalitet förhöjd i hela Niger. Aktiviteter av islamistiskt våldsfrämjande grupper såsom AQIM (Al-Qaida i Islamiska Maghreb) och Ansar Dine, verksamma främst i norra Mali, spiller över på Niger och då framför allt i gränsområdena mot Mali, Algeriet och Libyen. Kidnappningar av västerlänningar har förekommit, antingen i gruppernas egen regi eller tillsammans med kriminella grupper. I maj 2013 inträffade exempelvis ett självmordsattentat på en militärförläggning och på en urananläggning i de norra städerna Agadez och Arlit.

Den islamistiska terrorrörelsen Boko Harams aktiviteter i norra Nigeria har drivit många människor på flykt, bland annat till Niger. Regionerna Zinder och Diffa, inte minst området kring Tchadsjön, är särskilt drabbade.

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Niger är hett och torrt. Ökenvinden Harmattan svalkar något från november till januari. Niger drabbas återkommande av svår torka. Medeltemperaturen i Niamey är i april 37 grader och i december 25 grader.

In- och utresebestämmelser

Visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är med svenska mått undermålig. Om möjligt medtag egen medicin.

Lokala lagar och sedvänjor

Kriminalitet och personlig säkerhet

Hälso- och sjukvården är med svenska mått undermålig. Om möjligt medtag egen medicin.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer och bil/mopedkörning får anses som riskfyllt, i synnerhet i mörker då det inte är ovanligt att trafikanter kör utan lyse och med hög hastighet. Ytterligare en riskfaktor är fotgängare och boskap som befinner sig på vägarna. Niger är ett stort land och avstånden till sjukhus, i den mån de finns, är stora. Standarden på vägarna är likaså undermålig. För resor utanför de stora städerna är det tillrådligt att ordna med väpnad eskort hos lokala myndigheter och/eller köra i konvoj dagtid. Håll bildörrar låsta och fönster uppvevade vid trafikljus.

Resa i landet

Kontrollera alltid att du har en giltig reseförsäkring före avresa.
Visa och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa