• Svenska

Om utlandet Nauru

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.04

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer i Nauru bör iaktta normal aktsamhet. Den politiska situationen i landet är osäker sedan ett par år tillbaka med många regeringsskiften på kort tid. Demonstrationer bör undvikas.

Terrorism

Naturförhållanden och katastrofer

Landets närhet till ekvatorn gör att landet emellanåt drababas av stormar, men dessa ger sällan upphov till större skador på vare sig människor eller egendom. Kraftigare stormar inträffar oftare under perioden november till april.

Nauru drabbas periodvis av allvarlig torka och under dessa perioder råder vanligtvis vattenrestriktioner.

För mer information, se World Meteorological Organisation

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighet

Passet bör ha en giltighetstid på minst tre månader vid inresa i Nauru. Länder på vägen till och från Nauru kräver ibland en längre giltighetstid på passet.

Svenska provosoriska pass bör godtas för inresa i Nauru. Du uppmanas dock att kontakta Naurus immigrationsmyndighet innan inresa för att bekräfta att du tillåts resa in i landet med provosoriskt pass.

Visum

För information om visumregler, se Naurus regerings hemsida.

Eller kontakta Naurus generalkonsulat i Brisbane, Australien Epost: nauru.consulate@brisbane.gov.nr Telefon: +61 7 3220 3040.

Tullbestämmelser

Nauru tillämpar strikta regler för införsel av livsmedel, djur och pornografiskt material.

Hälso- och sjukvård

 I Nauru finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika. För mer information, se Folkhälsomyndigheten.

Denguefeber förekommer i Nauru. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett, och förebyggande åtgärder rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Nauru. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Nauru.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar och mycket höga böter.

Homosexualitet är lagligt, men på grund av landets konservativa kultur kan homosexualitet uppröra landets invånare. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Det anses direkt oartigt att peka.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Köp av piratkopierade varor kan medföra straff i Nauru.

Trafiksäkerhet

Det finns ingen organiserad vägassistans även om det finns ett flertal mekaniker och bilverkstäder.

Fotgängare och djur på vägbanan utgör en risk vid nattkörning.

Försäkringsskydd

Sverige och Nauru har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar varför man bör skaffa en täckande reseförsäkring inför resan.

Övriga upplysningar

För vidare allmän information, se Turistinformation Nauru och Storbritanniens reseinformation för Nauru.