• Svenska

Om utlandet Montenegro

Ambassadens reseinformation

Ambassaden uppdaterar den lokala reseinformationen i Montenegro regelbundet.

 

Senast uppdaterad 03 jun 2024, 10.32

Coronavirus

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Covid-19 lägesbild 

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Montenegro är generellt gott. Terrorattacker, naturkatastrofer eller brott kan dock inte uteslutas.

Svenskar som har lämnat Montenegro ombeds avregistrera sig från svensklistan.

 

 

Terrorism

Risken för terrorattentat i Montenegro bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Läs mer om terrorism och turism

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.   

Naturförhållanden och katastrofer

Montenegro ligger i en seismiskt aktiv zon och små skakningar registreras under hela året. Allvarliga jordbävningar är mindre frekventa men kan hända. Den senaste allvarliga jordbävningen ägde rum 1979.

Skogsbränder förekommer relativt ofta från april till oktober på grund av det torra/varma vädret. Skogsbränder är mycket farliga och oförutsägbara. Försiktighet bör iakttas vid besök av skogsområden. Om du ser en skogsbrand, ring räddningstjänsten på 112.

Översvämningar kan vara ett problem när det regnar kraftigt och snön smälter, vilket gör att floder översvämmas på vintern och våren.

 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som reser till Montenegro ska kunna uppvisa svenskt pass som måste vara giltigt under hela vistelsen i landet och ytterligare 90 dagar efter utresan från landet. Inresa med provisoriskt pass eller nationellt ID-kort är också möjlig. Vänligen obserera att svenska reseregler föreskriver att svenska medborgare som reser till ett icke-EU land alltid ska ha ett giltigt pass vid utresa från Sverige. 

Vänligen kontakta Sveriges ambassad i Belgrad för detaljerad information om vad som gäller vid inresa i landet. Passets giltighetstid måste överstiga vistelsetiden i Montenegro med 90 dagar.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit eller vistelse i landet under 90 dagar vid inresor med pass och 30 dagar vid inresor med nationellt ID-kort. Utländska medborgare ska enligt lag anmäla sin vistelse i landet till närmaste polisstation inom loppet av 24 timmar från ankomsten, såvida de inte bor på hotell. I så fall ombesörjs anmälningen vanligtvis av hotellpersonalen.  Utländska medborgare som vistas i Montenegro som turister men bor på vare sig hotell eller någon boendeservice ska anmäla sin vistelse på turitsbyrå i den ort där man har uppehälle inom loppet av 24 timmar sedan ankomsten. 

Gränsövergången Kula (Rozaje-Pec) är den enda officiella gränsövergången mellan Montenegro och Kosovo.

Hälso- och sjukvård

Det finns tillgång till sjukhus av relativt god standard i de större städerna samt gott om apotek. 

En allmän rekommendation är vaccination mot Hepatit A+B samt TBE före resa till Montenegro. Vaccinationer kan också fås lokalt.

Se till att alltid ha en tecknad resefösäkring under vistelsen i landet. 

Om du är allvarligt sjuk eller skadad ring 124 och fråga efter ambulans. Därpå ring till ditt försäkringsbolag genom deras larmcentral.

De kan hjälpa dig att hålla kontakt med sjukhus och anhöriga samt arrangera sjuktransport hem till Sverige mm. 

Ambassaden kan hjälpa dig kontakta försäkringsbolaget om du själv inte kan göra det.

Din hemförsäkring innehåller oftast en reseförsäkring som gäller i 45 dagar från avresa. Du kan också ha tecknat en reseförsäkring när du köpte resan. En reseförsäkring ersätter vanligen kostnader för akut sjukvård utomlands.

Vad kan UD och ambassaden göra?

Om du inte själv kan kontakta ditt försäkringsbolag är det inte ovanligt att sjukhuset kontaktar närmaste ambassad. Dina anhöriga, UD eller ambassaden kan då hjälpa dig att undersöka om det finns en giltig reseförsäkring och lämna nödvändiga uppgifter till larmcentralen som fortsätter hantera situationen.

Om du saknar en giltig försäkring kan ambassaden följa upp ditt ärende med sjukhuset och myndigheterna i landet om så behövs. Om du vill kan UD hålla dina anhöriga i Sverige informerade om din situation.

Kostnaden för akut sjukvård utomlands eller sjuktransport hem till Sverige kan ofta bli mycket dyr. Om du saknar en försäkring och du själv inte kan betala för vården kan UD och ambassaden ge råd och information.

Försäkringsbolagens larmcentraler

SOS International
+45 70 10 50 50

Falck Global Assistance
+46 8 587 717 76

Europeiska ERV Alarm
+46 770 456 920

Gouda Alarm
+45 33 15 60 60

 

 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Montenegrinsk lag gäller i Montenegro, oavsett medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Mer information om detta kan hittas på regeringens hemsida.  

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är i stort sett tryggt att resa inom Montenegro men normal försiktighet bör iaktas. Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser/allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt.   

Bilstölder kan förekomma och det rekommenderas därför att bilen lämnas på övervakad parkeringsplats eller garage nattetid. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen. Eventuella stölder bör polisanmälas.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. Stöld eller förlust av resehandlingar ska genast rapporteras till närmaste polisstation samt till Sveriges ambassad i Belgrad som kan ställa ut en provisorisk resehandling. Sveriges honorärkonsulat i Podgorica är inte en passmyndighet. Vid fall av stulen resehandling kan svenska medborgare passera gränsen till Serbien med stöldanmälan utfärdad av polisen i Montenegro samt giltig ID-handling (pass eller nationellt ID-kort).

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva.

Trafiksäkerhet

I Montenegro gäller högertrafik. Montenegro har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta försiktighet. Vissa vägar är i dåligt skick och huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Tempot i trafiken är dessutom hetsigare och snabbare än t.ex. i Sverige.

Vid mörkerkörning på mindre vägar bör man vara försiktig med tanke på jordbruksmaskiner som färdas utan ljus samt mörkklädda fotgängare

Samtal i mobiltelefon är förbjudet i samband med körning. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte. Promillegränsen är 0,5.  

Överskridning av hastighetsgränsen med 10 km/h medför böter. Körning med hastighet som överskrider hastighetsgräns med 30 km/h i städer och 50 km/h på motorvägar samt omkörningar under farliga förhållanden leder till automatiskt beslag av körkortet. Böterna för trafikbrott ligger på mellan 20 och 6 000 euro. Även fängelsestraff kan dömas ut. Om du får vite kan du kanske betala polisen med kreditkort om polisfordonet är utrustat med en POS-terminal. Ifall att kortbetalning inte är möjlig hänvisas du till en bank eller postkontor. Böterna ska normalt betalas inom loppet av 8 dagar och innan utresa från landet. Obetalda böter för utländska medborgare registreras i en databas. Om du vill överklaga har du rätt att inställa dig i domstol. Alla böteskvitton har löpnummer och kan övervakas i ett centralt register i 3 år. Om du är inblandad i en mindre trafikolycka kan du begära en polisutredning till en kostnad av 50 euro. Du kan välja att fylla i en europeisk olycksrapport och lämna in den till sitt försäkringsbolag utan polisutredning.

Segling

Om du seglar till Montenegro, segla endast in i en angiven hamn. Om detta inte är möjligt, kontakta lokal hamnkapten (hemsidan endast på montenegrinska) eller polisen. Om du har varit med om en olycka till sjöss, ring 129, nödnumret till räddningstjänsten till sjöss (på montenegrinska).

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer