Meny
  • Svenska

Om utlandet Montenegro

Ambassadens reseinformation

Ambassaden uppdaterar den lokala reseinformationen i Montenegro regelbundet.

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 okt 2020, 12.29

Coronavirus

Inresa till Montenegro är möjlig för utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Montenegro och för utländska medborgare som kommer från länder som tillhör "den gröna listan", upprättad av Montenegros regering, om personen i fråga är:

1) bosatt i ett av länderna på den "gröna listan", eller har vistats i minst 15 dagar innan inresan till Montenegro i ett land från den "gröna listan".

2) inte har vistats i något land som inte tillhör "den gröna listan" i 15 dagar innan inresan till Montenegro.

3) inte har rest till något eller genom något av länderna som inte tillhör den grönalistan, utom i transit (transit är resor utan dröjsmål, vilket bevisas genom insyn i resedokumentent).

Sverige är tillsammans med alla EU-länder med på den gröna listan. På den gula listan finns bl.a. flera grannländer som inte tillhör EU. Detaljerad information kan hittas på regeringens hemsida.

Mer om Montenegros aktuella inresebestämmelser kan du läsa om här

På grund av högre antalet smittade i landet har särskilda temporära åtgärder införts.

-Fr.om 28 september gäller utegångsförbud i tre kommuner: Andrijevica, Berane och Niksic och är i kraft fram till 12 oktober. Förbudet gäller under perioden 22.00-05.00. Sammakomster är förbjudna liksom besök till restauranger eller cafeér. 

I övriga delar av landet gäller fortfarande nedan åtgärder: 

- Ansiktsmask är obligatorisk inom- och utomhus, även för barn äldre än 7 år.

-Folksamlingar begränsas till högst 40 personer utomhus och 20 personer inomhus. Politiska manifestationer får samla högst 100 personer utomhus och 50 personer inomhus.

-Två personer får sitta vid samma bord inomhus på restauranger och kafeer. På uteserveringar får högst 4 personer sitta vid ett bord. Man får observera fysisk distans på minst 2 meter.

-Den som reser kollektivt måste ha skyddsmask liksom de som färdas i samma bil (gäller dock inte personer som tillhör samma familj).

-På allmänna badplatser måste avstånd om 2 m hållas till andra badgäster, förutom den egna familjen.

-Mindre musikevenemang får hållas, men med strikta förhållningsregler.

Dessa åtgärder kommer att gälla tills vidare.

Om du befinner dig i Montenegro rekommenderas du följa den lokala nyhetsrapporteringen. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida och följer utvecklingen kontinuerligt. Läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här. Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.


Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Risken för terrorattentat i Montenegro bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Läs mer om terrorism och turism:
http://www.regeringen.se/udsreseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.   

Naturförhållanden och katastrofer

Det föreligger risk för jordbävningar i regionen. Den senaste större jordbävningen ägde rum 1979 och orsakade stor förödelse.  

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som reser till Montenegro ska uppvisa svenskt pass eller nationellt ID-kort. Passets giltighetstid måste överstiga vistelsetiden i Montenegro med 90 dagar.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit eller vistelse i landet under 90 dagar vid inresor med pass och 30 dagar vid inresor med nationellt ID-kort. Utländska medborgare ska enligt lag anmäla sin vistelse i landet till närmaste polisstation inom loppet av 24 timmar från ankomsten, såvida de inte bor på hotell. I så fall ombesörjs anmälningen vanligtvis av hotellpersonalen.  Utländska medborgare som vistas i Montenegro som turister men bor på vare sig hotell eller någon boendeservice ska anmäla sin vistelse på turitsbyrå i den ort där man har uppehälle inom loppet av 24 timmar sedan ankomsten. 

Vid resa till Montenegro bör resenären iaktta den montenegrinska lagen om utländsk valuta enligt vilken medhavda kontanter som överstiger 2000 Euro skall deklareras till tullmyndigheter vid inresa till Montenegro. Om så inte görs kan den summa som överstiger 2000 Euro beslagtas vid utresan från landet, vilket regelbundet sker. För summor högre än 15 000 Euro måste du också ha bevis på kontanternas ursprung.  

Gränsövergången Kula (Rozaje-Pec) är den enda officiella gränsövergången mellan Montenegro och Kosovo.

Hälso- och sjukvård

Det finns tillgång till sjukhus av god standard i de större städerna samt gott om apotek.

En allmän rekommendation är vaccination mot Hepatit A+B samt TBE före resa till Montenegro. Vaccinationer kan också fås lokalt.

För närvarande finns inga smittsamma epidemier, förutom normala respirationssjukdomar. I övrigt är den epidemiologiska situationen stabil, mycket beroende på att man noggrant genomför spädbarnsvaccinationer enligt sedvanlig (europeisk) standard.

Kranvattnet är drickbart, men smakar kalk och klor.      

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Montenegrinsk lag gäller i Montenegro, oavsett medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Mer information om detta kan hittas på regeringens hemsida.  

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är i stort sett tryggt att resa inom Montenegro men normal försiktighet bör iaktas. Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser/allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt.   

Bilstölder förekommer och det rekommenderas därför att bilen lämnas på övervakad parkeringsplats eller garage nattetid. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen. Eventuella stölder bör polisanmälas.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. Stöld eller förlust av resehandlingar ska genast rapporteras till närmaste polisstation samt till Sveriges ambassad i Belgrad som kan ställa ut en provisorisk resehandling. Sveriges honorärkonsulat i Podgorica är inte en passmyndighet. Vid fall av stulen resehandling kan svenska medborgare passera gränsen till Serbien med stöldanmäl      an utfärdad av polisen i Montenegro samt giltig ID-handling (pass eller nationellt ID-kort).

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva.

Trafiksäkerhet

I Montenegro gäller högertrafik. Montenegro har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta försiktighet. Många vägar är i dåligt skick och huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Tempot i trafiken är dessutom hetsigare och snabbare än t.ex. i Sverige.

Grönt kort, det internationella försäkringsbeviset för bil, är obligatoriskt vid genomresa. De beställs via bilförsäkringsbolaget. Observera att om det finns flera förare till bilen bör även de skrivas in i kortet. Kosovo täcks inte av Gröna kort-systemet, varför en tilläggsförsäkring måste tecknas vid inresa till Kosovo.

Vid mörkerkörning på mindre vägar bör man vara försiktig med tanke på jordbruksmaskiner som färdas utan ljus samt mörkklädda fotgängare

Samtal i mobiltelefon är förbjudet i samband med körning. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte. Promillegränsen är 0,5.