Meny
  • Svenska

Om utlandet Montenegro

Ambassadens reseinformation

Ambassaden uppdaterar den lokala reseinformationen i Montenegro regelbundet.

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 14 maj 2020, 11.12

Coronavirus

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder. Mer om detta kan du läsa här

Montenegro rapporterar om 324 fall av Coronaviruset i landet. Då antalet nyinsjuknade fortsatt minskar har det beslutats om gradvis lättnad i begränsningarna gällande utegångsförbudet och näringsverksamhet. 

Nedan följer begränsningarna som tidigare införts och är fortfarande i kraft:   

  • För alla montenegrinska medborgare och utländska medborgare med uppehållstillstånd i Montenegro gäller obligatorisk självisolering i 14 dagar vid inresan i landet
  • Stängning av alla gränsövergångar, med undantag för montenegrinska medborgare
  • Internationella flygresor inställda 
  • Internationell järnvägs- och busstrafik från Montenegro inställd
  • Förbud mot offentliga tillställningar
  • Förbud mot hotelltjänster, med undantag för redan registrerade gäster
  • Förbud att besöka personer som genomgår sjukhusbehandling på hälsovårdsinstitutioner och personer på social- och barnomsorgsinstitutioner
  • Förbud mot att besöka fångar och internerade personer, med undantag för advokater och domstolsexperter baserade på domstolsbeslut
  • Strikt övervakning av personer som har sätts i karantän eller hemisolering 

Mer om Montenegros senaste åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga smittspridningen i landet: http://www.gov.me/en/homepage?alphabet=lat

Svenska folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida och följer utvecklingen kontinuerligt, läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här. Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

 

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Risken för terrorattentat i Montenegro bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Läs mer om terrorism och turism:
http://www.regeringen.se/udsreseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.   

Naturförhållanden och katastrofer

Det föreligger risk för jordbävningar i regionen. Den senaste större jordbävningen ägde rum 1979 och orsakade stor förödelse.  

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare som reser till Montenegro ska uppvisa svenskt pass eller nationellt ID-kort. Passets giltighetstid måste överstiga vistelsetiden i Montenegro med 90 dagar.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit eller vistelse i landet under 90 dagar vid inresor med pass och 30 dagar vid inresor med nationellt ID-kort. Utländska medborgare ska enligt lag anmäla sin vistelse i landet till närmaste polisstation inom loppet av 24 timmar från ankomsten, såvida de inte bor på hotell. I så fall ombesörjs anmälningen vanligtvis av hotellpersonalen.  Utländska medborgare som vistas i Montenegro som turister men bor på vare sig hotell eller någon boendeservice ska anmäla sin vistelse på turitsbyrå i den ort där man har uppehälle inom loppet av 24 timmar sedan ankomsten. 

Vid resa till Montenegro bör resenären iaktta den montenegrinska lagen om utländsk valuta enligt vilken medhavda kontanter som överstiger 2000 Euro skall deklareras till tullmyndigheter vid inresa till Montenegro. Om så inte görs kan den summa som överstiger 2000 Euro beslagtas vid utresan från landet, vilket regelbundet sker. För summor högre än 15 000 Euro måste du också ha bevis på kontanternas ursprung.  

Gränsövergången Kula (Rozaje-Pec) är den enda officiella gränsövergången mellan Montenegro och Kosovo.

Hälso- och sjukvård

Det finns tillgång till sjukhus av god standard i de större städerna samt gott om apotek.

En allmän rekommendation är vaccination mot Hepatit A+B samt TBE före resa till Montenegro. Vaccinationer kan också fås lokalt.

För närvarande finns inga smittsamma epidemier, förutom normala respirationssjukdomar. I övrigt är den epidemiologiska situationen stabil, mycket beroende på att man noggrant genomför spädbarnsvaccinationer enligt sedvanlig (europeisk) standard.

Kranvattnet är drickbart, men smakar kalk och klor.      

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Montenegrinsk lag gäller i Montenegro, oavsett medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Mer information om detta kan hittas på regeringens hemsida.  

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är i stort sett tryggt att resa inom Montenegro men normal försiktighet bör iaktas. Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och offentliga platser/allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt.   

Bilstölder förekommer och det rekommenderas därför att bilen lämnas på övervakad parkeringsplats eller garage nattetid. För att undvika stölder bör man ta för vana att aldrig lämna kvar egendom synligt i bilen. Eventuella stölder bör polisanmälas.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. Stöld eller förlust av resehandlingar ska genast rapporteras till närmaste polisstation samt till Sveriges ambassad i Belgrad som kan ställa ut en provisorisk resehandling. Sveriges honorärkonsulat i Podgorica är inte en passmyndighet. Vid fall av stulen resehandling kan svenska medborgare passera gränsen till Serbien med stöldanmäl      an utfärdad av polisen i Montenegro samt giltig ID-handling (pass eller nationellt ID-kort).

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva.

Trafiksäkerhet

I Montenegro gäller högertrafik. Montenegro har en hög olycksstatistik. Trafikkulturen skiljer sig betydligt från svenska förhållanden. Såväl fotgängare som motortrafikanter bör därför iaktta försiktighet. Många vägar är i dåligt skick och huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Tempot i trafiken är dessutom hetsigare och snabbare än t.ex. i Sverige.

Grönt kort, det internationella försäkringsbeviset för bil, är obligatoriskt vid genomresa. De beställs via bilförsäkringsbolaget. Observera att om det finns flera förare till bilen bör även de skrivas in i kortet. Kosovo täcks inte av Gröna kort-systemet, varför en tilläggsförsäkring måste tecknas vid inresa till Kosovo.

Vid mörkerkörning på mindre vägar bör man vara försiktig med tanke på jordbruksmaskiner som färdas utan ljus samt mörkklädda fotgängare

Samtal i mobiltelefon är förbjudet i samband med körning. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte. Promillegränsen är 0,5.