• Svenska

Om utlandet Malaysia

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Malaysia har under covid-19-pandemin haft omfattande restriktioner och karantänsbestämmelser, men sedan mars 2022 beslutade man att övergå till en endemisk fas i pandemin. 

Särskilda inresebestämmelser

Sedan 1 augusti 2022 råder inga särskilda inreserestriktioner. Läs mer om detta på MySafeTravel samt MySejathera som är den app som man tidigare behövde ladda ner inför inresa, detta krav råder ej längre.

Det är viktigt att inför och under resa hålla sig uppdaterad om aktuella regler och krav genom de malaysiska myndigheternas informationskanaler då dessa kan ändras med kort varsel.  

Observera att ambassaden inte kan uttolka eller besvara frågor rörande de malaysiska inresebestämmelserna. Den som planerar att resa till Malaysia bör i första hand läsa in sig på länkarna ovan samt vid behov kontrollera med malaysiska myndigheter eller Malaysias ambassad i Stockholm

Lokala restriktioner

Krav på ansiktsmask råder i kollektivtrafik såsom tåg, bussar och taxibilar. I övrigt är kravet på ansiktsmask borta. Dock är det en stark rekommendation att fortsatt bära ansiktsmask och enskilda butiker, restauranger och köpcentrum kan fortsatt ställa krav på att mask används i deras lokaler. 

Flygtrafiken fungerar som vanligt.

Inga restriktioner gäller i Malaysia för utländska medborgare som vill lämna landet.

Svenska medborgare uppmanas följa utvecklingen i malaysisk media, som fortlöpande och detaljerat uppdaterar om läget vad gäller Covid-19-spridningen i Malaysia, eller via hälsoministeriets och/eller det nationella säkerhetsrådets hemsidor. 

Lokala myndigheters hotlines

Du kan kontakta Hälsoministeriet (Ministry of Health) på deras hotlines
mellan 8.00 - 17.00

03 8881 0200
03 8881 0600
03 8881 0700
Emailadress: cprc@moh.gov.my
WhatsApp: +60178429454

Lokala tidningar:
New Strait Times
The Star
Malaysiakini
Malay Mail
Bernama

Råd till svenskar som befinner sig i Malaysia

Har du symptom
Den som befinner sig i Malaysia och uppvisar symptom eller misstänker sig vara smittad med covid-19 ska kontakta sjukhus för att få vägledning/råd, t.ex. beträffande provtagning eller att sätta sig i karantän. Läs även på MySafeTravel om vad du bör göra om du får symptom och/eller testar positivt. 

Hospital Sungai Buloh, tel 03-6145 4333 

Det är också möjligt att ställa frågor online via den virtuella hälsoportal som Malaysias hälsoministerium har lagt upp: Doctors on call

Tänk på att i möjligaste mån undvika att utsätta andra för smittrisk.

Svenskar som vistas i Malaysia uppmanas att följa de malaysiska myndigheternas rekommendationer: tvätta händer med tvål eller använd handsprit och hålla avstånd.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Vaccination mot Covid-19

Alla bosatta i Sverige kan erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.
Hur kan jag som svensk medborgare, men som bor utomlands, vaccineras?
Mer information kan läsas på SVIV hemsida.

Information och kontakter i Sverige

Kontakter

För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning.

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan

Senast uppdaterad 25 jul 2023, 11.42