• Svenska

Om utlandet Malaysia

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Malaysia har under covid-19-pandemin haft omfattande restriktioner och karantänsbestämmelser, men meddelade i mars 2022 sitt beslut att övergå till en endemisk fas i pandemin och att den 1 april 2022 öppna sina gränser för alla typer av resenärer inklusive turister. Olika villkor, krav och restriktioner kommer fortsatt att råda. Från och med 1 maj 2022 kommer ytterligare lättnader i restriktionerna.

Läs även mer på MySafeTravel.

Det är viktigt att inför och under resa hålla sig uppdaterad om aktuella regler och krav genom de malaysiska myndigheternas informationskanaler då dessa kan ändras med kort varsel.

Lokala myndigheters hotlines

Du kan kontakta Hälsoministeriet (Ministry of Health) på deras hotlines
mellan 8.00 - 17.00

03 8881 0200
03 8881 0600
03 8881 0700
Emailadress: cprc@moh.gov.my
WhatsApp: +60178429454

Lokala tidningar:
New Strait Times
The Star
Malaysiakini
Malay Mail
Bernama

Särskilda inresebestämmelser

Malaysia öppnar sina gränser från den 1 april, i enlighet med ovan. 

Observera att ambassaden inte kan uttolka eller besvara frågor rörande de malaysiska inresebestämmelserna. Den som planerar att resa till Malaysia bör i första hand läsa in sig på länken MySafeTravel om aktuella inresebestämmelser, samt vid behov kontrollera med malaysiska myndigheter eller Malaysias ambassad i Stockholm. 

Lokala restriktioner

Lättnader i restriktioner skedde från den 1 maj. Bl.a. har kravet på ansiktsmask tagits bort utomhus men krav råder fortsatt på att bära mask inomhus, i taxibilar m.m. Dock uppmuntras det att bära mask vid större folksamlingar. Man har även tagit bort kravet på att checka in genom att scanna en QR-kod när man går in i en butik, byggnad eller taxibil. Det är viktigt att varje enskild person håller sig uppdaterad om vilka restriktioner som gäller. De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter eller fängelse.

Flygtrafiken fungerar som vanligt.

Inga restriktioner gäller i Malaysia för utländska medborgare som vill lämna landet. Flygförbindelserna mellan Malaysia och Sverige har hela tiden upprätthållits under COVID-19-krisen.

Svenska medborgare uppmanas följa utvecklingen i malaysisk media, som fortlöpande och detaljerat uppdaterar om läget vad gäller Covid-19-spridningen i Malaysia, eller via hälsoministeriets och/eller det nationella säkerhetsrådets hemsidor. 

Råd till svenskar som befinner sig i Malaysia

Har du symptom
Den som befinner sig i Malaysia och uppvisar symptom eller misstänker sig vara smittad med covid-19 ska kontakta sjukhus för att få vägledning/råd, t.ex. beträffande provtagning eller att sätta sig i karantän. 

Hospital Sungai Buloh, tel 03-6145 4333 

Det är också möjligt att ställa frågor online via den virtuella hälsoportal som Malaysias hälsoministerium har lagt upp: Doctors on call

Tänk på att i möjligaste mån undvika att utsätta andra för smittrisk.

Svenskar som vistas i Malaysia uppmanas att följa de malaysiska myndigheternas rekommendationer: tvätta händer med tvål eller använd handsprit och hålla avstånd.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. 

Vaccination läs här

 

Information och kontakter i Sverige

Kontakter

För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan

Senast uppdaterad 10 maj 2022, 09.31