• Svenska

Om utlandet Malaysia

Vaccinera sig mot Covid-19

Hur kan jag som svensk medborgare, men som bor utomlands, vaccineras?

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggnings-processen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.
Läs mer här regeringen.se

Vad gäller i Malaysia?

Den malaysiska regeringen har meddelat att utländska medborgare som är bosatta i Malaysia kommer att inkluderas i den nationella planen för vaccination mot covid-19 och således få möjlighet att vaccineras kostnadsfritt. 

I ett första skede torde dock vårdanställda och riskgrupper prioriteras. Ambassaden känner inte till vilket vaccin som kommer att bli aktuellt för de utländska medborgare som är intresserade av att ingå i den allmänna malaysiska vaccinplanen. Ambassaden kan inte garantera kvaliteten på de vaccinationsmöjligheter som kommer att erbjudas eller bedöma i vilken utsträckning de omfattas av sjukförsäkringar. 

För ytterligare information hänvisas till Ministry of Health: Official Portal of Ministry of Health Malaysia (moh.gov.my)

 

Senast uppdaterad 23 mar 2021, 14.08