• Svenska

Om utlandet Madagaskar

Utvecklingssamarbete

Sveriges utvecklingssamarbete med Madagaskar

Sveriges bistånd till Madagaskar har varit litet och huvudsakligen bestått av projekt som genomförs av multilaterala organisationer och genom några svenska enskilda organisationer. Sverige gav under 2017 humanitärt bistånd på sammanlagt 13 miljoner kronor till två projekt: Ett projekt genomfört av den franska hjälporganisationen Action Contre Le Faim (ACF) som syftade till att öka livsmedelssäkerheten, och ett genom Röda Korset, för insatser mot pesten som drabbade landet hårt. Stödet till Röda korset fortsatte även under 2018. Vidare har Sverige genom ett programstöd finansierat ett miljöskyddsprojekt som genomförs av Världsnaturfonden (WWF) 2018–2022, ett stöd som under 2018 uppgick till ca 6,4 miljoner SEK.

Sverige stödjer även Madagaskar genom ett regionalt bistånd till EISA, som genomför ett program för stärkt demokrati i Afrika. Detta program uppgår till 50 miljoner SEK under perioden 2019-2022. EISA bidrar till policyutveckling för demokratiska val och valobservation samt stärker demokrati­arbetet, bl.a. genom AU och SADC. EISA finns närvarande i Madagaskar.

Sverige skrev av en utestående skuld 2006, inom ramen för överenskommelsen om skuldavskrivningar (HIPC).  

FN-familjen har ett omfattande landprogram i landet och 21 FN-organ finns representerade i landet. EU har ett omfattande program till stöd för landets fattigdomsstrategi, där insatser för att främja mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning ingår.

Läs mer om det nuvarande läget i Madagaskar genom våra underrubriker här på sidan. Kontakta gärna ambassaden om du har ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till ambassaden hittar du här.
För läsa mer detaljerad information om Sveriges bistånd hänvisar vi till vår sida OpenAid.

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer