• Svenska

Om utlandet Litauen

Valmyndigheten Informerar

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europarlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du anmäler dig genom att anväanda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).
Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill: anmäla dig till röstlängd eller; anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet;
En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.
Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV 7842) | Skatteverket

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor pa: www.val.se

Har du frågor  om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten:
Tel: +46 10 57 57 000
Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket:
Tel: +46 8 564 851 60
E-postformulär för frågor finns på skatteverket under kontakta oss.