Pensions- och levnadsintyg

09 jan 2023

Pensionsmyndigheten har från 1 januari 2010 hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden då Du tjänar in till Din pension och tiden som pensionär.

Pensionsfrågor

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten om Du bor utomlands:
Pensionsmyndigheten Box 855 SE-971 26 Luleå
Tel: +46 498-200 700 Epost: international@pensionsmyndigheten.se

Levnadsintyg

För utlandsboende är följande myndigheter godkända intygsgivare när det gäller levnadsintyg: Försäkringskassan, svensk ambassad, svenskt konsulat, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk registerförande befolkningsmyndighet, utländsk polismyndighet.

Om Du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Försäkringskassan i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. För övrigt finns inga undantag från reglerna.

Kontakta Försäkringskassan från utlandet Telefon: +46 771 524524

Kontakta ambassaden för tidsbokning gällande levnadsintyg.

Senast uppdaterad 09 jan 2023, 16.47