• Svenska

Om utlandet Litauen

Avgifter

Vid Sveriges ambassad i Vilnius erläggs samtliga avgifter med kontanter. Kortbetalning accepteras ej i dagsläget.

Alla avgifter är reglerade i Avgiftsförordningen.

Avgifter vid Ambassaden i Vilnius

Valuta SEK-EUR: 0,090463353

PASS OCH NATIONELLT ID

Provisoriskt pass (ansökningsavgift): 162 €
Utlämnande av pass/ID-kort utfärdad av annan myndighet/ort: 18 € 

KÖRKORT

Utlämnande av körkort där betalning ej skett innan:  40 €
Utlämnande av körkort där betalning skett innan i Sverige: 18 €

ÄKTENSKAPSCERTIFIKAT

Äktenskapscertifikat (ansökningsavgift): 18 €


MEDBORGARSKAPSÄRENDEN

Anmälan enligt § 5 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap: 15 €

ÖVRIGT

Intyg: 18 €
Bestyrkt kopia: 18 €

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer