Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Om olyckan är framme

Svensk medborgare som råkar ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt kan vända sig till ambassaden i Zagreb samt till konsulaten i Dubrovnik, Split och Rijeka.

Kontaktinformation finns på hemsidans första sida.

Mer ingående information, se länken nedan.

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer