• Svenska

Om utlandet Kosovo

Gifta sig i Kosovo

Sveriges ambassad i Pristina har inte rätt att förrätta vigsel. Om du vill gifta dig i Kosovo är du hänvisad till att ingå äktenskap vid relevant myndighet i Kosovo. Ni måste själva ta kontakt med lokala myndigheter i Kosovo för att få information om vilken dokumentation som krävs för att få gifta sig.

Som svensk måste du bland annat kunna visa erforderliga dokument gällande ditt civilstånd. Det kan behövas ett äktenskapscertifikat. Är du folkbokförd i Sverige ska du ansöka vid det skattekontor där du är folkbokförd. Läs mer om äktenskapscertifikat på Skatteverkets webbplats.

Kontrollera alltid med lokala myndigheter i Kosovo angående vilka dokument som krävs.

Vigsel vid ambassaden
Vigsel vid ambassad kan bara förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter och Sveriges ambassad i Pristina har inte denna rätt.

Du kan läsa mer om vilka ambassader som kan förrätta vigslar här.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer