• Svenska

Om utlandet Kina

Frihetsberövad i utlandet

Utrikesförvaltningen hanterar drygt 200 ärenden med frihetsberövade svenskar utomlands. Antalet varierar något vid varje givet tillfälle. Några länder där många svenskar är frihetsberövade är USA, Tyskland och Storbritannien.                        

Om polisen griper dig utomlands, kan en svensk ambassad inte påverka eller ingripa i det landets rättsprocess. Ambassaden försäkrar sig om att du får offentlig försvarare och hjälper till att förmedla kontakt med din familj. Vill du anlita privat advokat måste du själv eller dina anhöriga betala den kostnaden. Ambassaden kan också förmedla pengar från dina anhöriga om du behöver köpa t. ex. mat eller hygienartiklar.

Ambassaden kan däremot aldrig "fixa ut dig" ur arrest eller fängelse och inte heller betala borgen eller böter för dig.

Om du grips av polis

Om du skulle gripas av polis misstänkt för att ha begått brott ska, enligt Wienkonventionen som de flesta länder i världen har undertecknat, du underrättas om din rätt att få ditt lands ambassad eller konsulat informerat om händelsen. I förekommande fall ska ambassaden/konsulatet underrättas så snart som möjligt.

Ambassaden/konsulatet tar då kontakt med dig för att bl.a. få veta om du vill att dina anhöriga i Sverige ska informeras om din situation. Om du inte ger ett sådant tillstånd, kan UD på grund av sekretess inte informera dina anhöriga om ditt ärende. Om den frihetsberövade är omyndig är huvudregeln att vårdnadshavarna underrättas.

Om du vill kommer ambassaden att begära tillstånd att besöka dig. Ambassaden följer också rättsprocessen, och kan hålla dina anhöriga informerade fortlöpande. Ambassaden kan däremot inte intervenera i den juridiska processen eller fungera som juridisk rådgivare.

Försvarare

Ambassaden verkar för att du får en offentlig försvarare. Skulle du hellre vilja ha en privat försvarare, så kan ambassaden ge dig namnförslag på advokater som du kan anlita. Huvudregeln är då att du själv eller dina anhöriga får betala advokatens arvode.

Borgen

Många länder har ett system med borgen. Det innebär att, efter ett domstolsbeslut, kan en frihetsberövad få vistas i frihet fram till rättegång mot att han eller hon deponerar ett belopp (ofta större) som en slags säkerhet för att han/hon verkligen kommer att infinna sig till rättegången. Man får inte låna pengar av ambassaden för att betala borgen eller böter men ambassaden kan hjälpa till med att förmedla pengar från anhöriga.

Svåra förhållanden i häkten och fängelser

I många länder är förhållandena i häkten och fängelser dåliga. Extra mat, hygienartiklar, etc. måste man i regel själv betala för. Om du saknar egna medel kan UD hjälpa till att förmedla pengar från anhöriga i Sverige. Tiden från häktning till rättegång kan variera från land till land. Det är inte ovanligt att det tar ett till två år innan det blir rättegång. Att du är svensk ändrar inte på ärendets gång eftersom det är vistelselandets lag som gäller.

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer