• Svenska

Om utlandet Kazakstan

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Den 11 maj 2020 upphävdes det undantagstillstånd i Kazakstan som införts i mars på grund av Coronapandemin. Samtidigt är alltjämt ett antal förhållningsregler och begränsningar i det dagliga livet i kraft. Dessa s.k. karantänsbestämmelser skiljer sig åt mellan de olika regionerna.

Över 200 000 fall av Corona-smitta har hittills officiellt registrerats i Kazakstan. Kazakstans regering har delat upp landet i tre färg-zoner, gröna, gula och röda. Enligt regeringens data är regionerna så uppdelade på grundval av 7-dagarsförekomsten av Covid-19 per 100 000 invånare och reproduktionstalet (R-tal).

Kontinuerligt uppdaterad information om Covid-19-läget i Kazakstan (på ryska och kazakiska) finns på: www.coronavirus2020.kz. WTO:s sida om smittspridning i Kazakstan: https://covid19.who.int/region/euro/country/kz

Särskilda inresebestämmelser

Kazakstan har tillfälligt, fram till den 1 maj, avbrutit viseringsfria inresor för medborgare i vissa länder, däribland Sverige. Viseringar kan beviljas huvudsakligen för besök på officiell grund samt för besök av personer med särskild anknytning till landet. För närmare information om inresekrav och viseringar hänvisas till Kazakstans ambassad i Stockholm.

Inresa i Kazakstan är endast tillåten om ett intyg om negativt PCR-test, som inte får vara äldre än 72 timmar, uppvisas vid gränsen. Intyget om negativt PCR-test måste vara utfärdat på engelska, ryska eller kazakiska.

Resenärens temperatur mäts direkt efter ankomsten. I fall av förhöjd temperatur, måste resenären vistas på ett karantänsjukhus i upp till två dagar. Ett nytt Covid-19-test tas under vistelsen på sjukhuset. Om resultatet är negativt får man lämna karantänsjukhuset. Om det är positivt överförs resenären till ett sjukhus för smittsamma sjukdomar och måste stanna där till dess att ett nytt test är negativt.

Varje resenär måste också fylla i ett frågeformulär vid ankomsten. Resenärerna måste där ange var de har varit de senaste 14 dagarna innan ankomsten till Kazakstan, och om de har varit i kontakt med en person smittad med Covid-19. Resenärer måste även ange var i Kazakstan de kommer att befinna sig och lämna kontaktuppgifter.

Internationell flygtrafik, bland annat från Frankfurt till Nur-Sultan, förekommer regelbundet, några gånger i veckan. Dessa flygförbindelser kan avbrytas eller minskas om den globala smittspridningen fortsätter att öka. Inrikesflyg går mellan de flesta av Kazakstans större städer. Tåg- och busstrafiken går också utan större begränsningar.

Utländska medborgare som kommit på tillfälliga besök till Kazakstan och som inte kan lämna landet på grund av Corona-pandemin, har rätt att få sina viseringar eller tillfälliga uppehållstillstånd som löper ut dessförinnan förlängda, och på så sätt undvika påföljder för att ha stannat över tiden. Enligt det senaste beslutet gäller detta fram till den 5 juni 2021.

Lokala restriktioner

Restriktioner för vistelse i det offentliga rummet för att bekämpa Covid-19-pandemin kvarstår. De tillämpliga karantänåtgärderna skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Särskilda hygienåtgärder, såsom bärande av ansiktsmask, gäller i t.ex. butiker och andra offentliga utrymmen, och regeringen uppmanar människorna att hålla avstånd. Beroende på infektionssituationen och beslut från den statliga Covid-19-kommissionen, eller den sanitära chefsläkaren, kan nya restriktioner när som helst införas.

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Svenskaresenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Mer information om smittspridning samt hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19

https://www.regeringen.se/vaccin

Senast uppdaterad 25 feb 2021, 16.34