• Svenska

Om utlandet Japan

Vaccinera sig mot Covid-19

Hur kan jag som svensk medborgare, men som bor utomlands, vaccineras?

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Vad gäller i Japan?

Den japanska regeringen har meddelat att utländska medborgare som är bosatta i Japan kommer att inkluderas i den nationella planen för vaccination mot covid-19 och således få möjlighet att vaccineras kostnadsfritt. 

Vaccinationerna börjar med personal inom sjukvården och därefter medborgare 65 år och äldre. Utländska medborgare kommer erbjudas vaccin när man kommer till aktuell åldergrupp.

Japanska regeringen har lanserat en engelsk websida med information om vaccinationen i Japan.

Covid-19 vaccination Japan, läs mer här

 Kan jag få ett EU CoVID-bevis om jag är vaccinerad i Japan? 
E-hälsomyndigheten kan utfärda ett bevis på vaccinationer utförda utanför EU. 
Läs mer här.

Senast uppdaterad 29 apr 2023, 23.18