Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Arbeta & bo i Island

Det är lätt att flytta inom Norden, men viktigt att förbereda sig. Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst för privatpersoner som rör sig mellan de nordiska länderna och arbetar med frågor som rör hela Norden.

Flytta till Island
Allmän information för dig som ska flytta till Island, rörande bland annat medborgarskap, pension och sjukvård.

Jobba i Island
Information för dig som ska arbeta i Island, rörande bland annat skattefrågor, arbetslöshetsersättning och hur man söker arbete i Island. 

Studera i Island
Information för dig som ska studera i Island, rörande bland annat utbildningssystem, studiemedel och studentbostäder.