Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Hjälp till självhjälp

För att larma polis, ambulans eller brandkår vid akutläge, ring larmnumret 112.

Förlorat pass

Inom Norden råder passfrihet. Detta innebär att personer ska kunna resa fritt mellan Sverige och Island utan att passera någon passkontroll. Observera att detta inte innebär att man kan resa utan någon som helst identitetshandling. Du måste kunna styrka din identitet vid förfrågan av behörig tjänsteman. Tag därför med giltig legitimation med bild. Ambassaden har uppmärksammats på att det tyvärr har förekommit att personer som reser med vissa flygbolag har nekats ombordstigning om de inte kunnat visa pass.
Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan ambassaden utfärda ett provisoriskt pass åt dig. 

Försäkringsfrågor

Om du råkat ut för en olycka, stöld eller något annat som kan täckas av en försäkring, bör du så fort som möjligt ta direktkontakt med antingen försäkringsbolaget eller med SOS-International. SOS-International är försäkringsbolagens serviceorgan för skador som inträffar utomlands. Tel: 0045 70 10 50 55 Larmcentralen: 0045 70 10 50 50

Överföring av pengar

Om du råkat i penningknipa kan du kontakta någon anhörig eller bekant som via Western Union snabbt kan föra över pengar till Landsbankinn (som är representant för Western Union på Island). Du kan sedan hämta pengarna på valfritt Landsbankinn-kontor i Island – ta med legitimation!

Du kan också få pengar översända från din svenska bank till valfri isländsk bank mot en mindre kostnad.
För mer information se Western Unions svenskspråkiga hemsida eller Landsbankinns engelskspråkiga hemsida.

Socialhjälp

I Island, liksom i övriga Norden, omfattar ambassadens och honorärkonsulatens service inte nödbistånd till svenska medborgare. Vi kan dock informera om vart man kan vända sig för råd och hjälp.

Vid behov av social hjälp kontaktas socialkontoret, Félagsþjónustan, i den kommun i Island där man bor. I Reykjavik finns ett huvudkontor med adress:

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða  Skúlagata 21 101 Reykjavík

tel: (+354) 411 1600 kommunväxel: (+354) 411 1111

Polis & sjukvård

Vid akutläge - ring 112. Sjukhuset i Reykjavik (Landspítali): (+354) 543 1000 Polisens informationstelefon: (+354) 444 1100