• Svenska

Om utlandet Irland

Rösta i EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Svenskar som är folkbokförda utomlands kommer att få ett utlandsröstkort och valsedlar från Valmyndigheten i Sverige. Vill du brevrösta från utlandet kan du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Honorära generalkonsulatet i Dublin kommer att tillhandahålla brevröstningsmaterial. Förtidsröstning från utlandet kan ske tidigast den 16 maj 2024.

Honorära generalkonsulatet i Dublin har öppet för röstmottagning:

Torsdagen den 16 maj, kl 18.00-20.00

Onsdagen den 22 maj, kl 09.00-11.00

Lördagen den 25 maj kl 14.00-17.00

Det här behöver du för att förtidsrösta i utlandet

Du måste ha med dig en giltig id-handling.

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar om du har det.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Om du vill veta mer om valet och hur det fungerar med röstkort, besök Valmyndighetens hemsida, Rösta från utlandet | Valmyndigheten

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket.

Blankett anmälan till röstlängden på Skatteverkets webbplats.

En brevröst från utlandet alternativt en röst via ambassad eller konsulat i utlandet räknas som en ny anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Vad röstar du om? 

Din röst avgör vilka ledamöter som väljs till. De företräder befolkningen när nya lagar blir till om miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten med mera.

Läs mer om EU-parlamentet:s roll och valet via länkarna nedan.

Länk till information om EU-valet 2024: allt du behöver veta (europa.eu)

Länk till information om EU:s parlament och valet.

Länk till mer information om vad EU gör - #EUandME