• Svenska

Om utlandet Irland

Provisoriskt pass i Irland

Vid förlust av ordinarie pass, om detta inte längre är giltigt eller om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering, går det att ansöka om provisoriskt pass. Det provisoriska passet utfärdas normalt för resa direkt till Sverige alternativt bosättningslandet och har kort giltighetstid. Det kan också utfärdas för resa till ett land där svensk ambassad finns och där ansökan om ordinarie pass kan lämnas in. 

Du måste själv kontrollera om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.

Honorärkonsulatet i Dublin har möjlighet att utfärda provisoriska pass.

Tänk på att:

  • Vanliga pass spärras när ett provisoriskt pass utfärdas.
  • Om ditt förra pass är förlorat eller stulet måste detta först polisanmälas (Gardai). Ta sedan med dig polisanmälan när du ska ansöka om ett provisoriskt pass.
  • För en person under 18 år krävs vårdnadshavarnas medgivande för utfärdande av ett provisoriskt pass. Blankett vårdnadshavarnas medgivande får du genom konsulatet. Underskrifterna måste bevittnas av två personer. Bifoga en vidimerad kopia av vårdnadshavarens pass och vårdnadshavarna måste uppvisa giltigt pass.

Du måste kunna visa upp bland annat följande vid ansökan:

  • Ditt förra pass.
  • Om passet är stulet eller förlorat tar du istället med dig polisanmälan (se ovan) och en annan giltig fotolegitimation. Har du ingen fotolegitimation kan vissa personer intyga din identitet. För information om vem som är berättigad att intyga din identitet se polismyndighetens hemsida.
  • Ifylld blankett ”Prövning av svenskt medborgarskap”