• Svenska

Om utlandet Irak

Handel med utlandet

Kommerskollegium tillhandahåller statistik om Sveriges utrikeshandel. Den senaste statistiken finns på Kommerskollegiums hemsida.

Business Sweden representeras i Irak av kontoret i Riyadh, Saudiarabien.

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Med kontor i 50 länder och samtliga regioner i Sverige, stärker vi vårt land som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Business Sweden täcker Irak från sitt kontor i Riyadh, Saudiarabien.

En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små- och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt. Stödet sker bl a genom rådgivning, kompetensutveckling, events och riktade satsningar. I uppdraget ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Vårt gynnsamma innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bl a tillverkning, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och ägs av både staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.