• Svenska

Om utlandet Hongkong

Gifta sig utomlands i Hongkong

Generalkonsulatet förrättar inte vigsel. För information om att vigas av svensk präst i Hongkong, se nedan där allmänna råd och länkar till dokument kan finnas. Man kan också vigas inför Hongkongs myndigheter. Olika förberedelser krävs.

För information om att vigas av svensk präst och för att finna allmänna råd, läs mer här:
Svenska Kyrkan i Hongkongs hemsida.

Vigsel inför lokal myndighet

För vigsel i Hongkong rekommenderar vi att man kontaktar de lokala myndigheterna för att få all information om vilka dokument som krävs och hur man ska gå tillväga. Generalkonsulatet kan utföra legaliseringar av kopior på dokument, till ex. pass, om så behövs.

Länk till information om vigsel i Hongkong 

Generalkonsulatet utfärdar även äktenskapscertificat "Marriage Licence" för svenska medborgare boende i Hongkong, som ska vigas inför utlands-myndighet. Tidsbokning görs via generalkonsulat.hongkong@gov.se. För att kunna utfärda ett sådant behöver vi följande dokument.

  • Formuläret, äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran. SKV 7881
  • Ett nytt personbevis för den svenska medborgare som ska gifta sig.
  • 'Certificate of Registered Particulars' från Hongkongs myndigheter som visar civilstatus eller motsvarande dokument från det land den svenske medborgaren är bosatt i.
  • Om ena parten inte är svensk medborgare behövs endast en kopia av dennes pass.

En serviceavgift  tillkommer för utfärdande av äktenskapscertifikat.