Meny
  • Svenska

Hong Kong

Gifta sig utomlands i Hong Kong

Generalkonsulatet förrättar inte vigsel. Vigsel kan dock ske hos Svenska Kyrkan Hongkong. Man kan också vigas inför Hongkongs myndigheter. Olika förberedelser krävs.

För information om att vigas av Svensk präst, se nedan. Här finns även allmäna råd och länkar till dokument:
Svenska Kyrkan i Hongkongs hemsida.

Vigsel inför lokal myndighet

För vigsel i Hongkong rekommenderar vi att man kontaktar de lokala myndigheterna för att få all information om vilka dokument som krävs och hur man ska gå tillväga. Generalkonsulatet kan utföra legaliseringar av kopior på dokument, till ex. pass, om så behövs.

Länk till information om vigsel i Hongkong 

Länk till dokument "Information required for Registration of Marriage"

Generalkonsulatet utfärdar även Äktenskapscertificat "Marriage Licence" för svenska medborgare boende i Hongkong, som ska vigas inför utlands-myndighet. För att kunna utfärda ett sådant behöver vi följande dokument.

  • Formuläret, Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran. SKV 7881
  • Ett nytt personbevis för den svenska medborgare som ska gifta sig.
  • 'Certificate of Registered Particulars' från Hongkongs myndigheter som visar civilstatus eller motsvarande dokument från det land den svenske medborgaren är bosatt i.
  • Om ena parten inte är svensk medborgare behövs endast en kopia av dennes pass.

En serviceavgift  tillkommer för utfärdande av Äktenskapscertifikat.

Grundläggande information om: Gifta sig utomlands

Läs mer