• Svenska

Om utlandet Hongkong

Förnyelse av pass i Hongkong

Generalkonsulatet har passtider onsdagar och torsdagar. Nedan följer information om hur du bokar tid, vilka blanketter som du måste fylla i samt vilka dokument du måste ta med dig.

Du bokar tid för passansökan här: Online-tidsbokning. En tid per person. 

Ta med ditt pass och din ifyllda blankett Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap (in English Swedish Citizen - Form for passport applicant). Samtliga uppgifter ska vara ifyllda vid besöket. Detta är särskilt viktigt så att du inte missar din bokade tid.

Har du ett samordningsnummer? Enligt det nya regelverket vilandeförklaras samordningsnummer per automatik efter fem år om inte en anmälan om förnyelse inkommit till Skatteverket. Detta kan förlänga handläggningstiden vid bl.a. passansökan. Vi rekommenderar dig med samordningsnummer att vända dig till Skatteverket för att ta reda på om ditt samordningsnummer vilandeförklarats innan ni besöker generalkonsulatet då också ytterligare dokumentation måste tas med vid din passtid. Läs mer här - Samordningsnummer | Rättslig vägledning | Skatteverket.

För det att du söker pass för barn under 18 år, och barnet redan har ett samordningsnummer, måste vårdnadshavare även fylla i annan blankett. Läs här för vad som gäller.