• Svenska

Om utlandet Hongkong

Checklista: Ansökan om pass/ID-kort barn (under 18 år)

Generalkonsulatet har passtider onsdagar och torsdagar mellan 9 och 12. Läs noga igenom checklistan nedan innan du besöker konsulatet för att ansöka om/förnya ditt pass/ID-kort.

Vänligen notera att alla dokument måste vara i original.

 1. Se till att barnet har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Det behövs för att kunna ansöka om svenskt pass. 
 2. Barnet måste komma till konsulatet med minst en svensk vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarnas pass ska tas med, liksom eventuellt annat pass som barnet innehar. 
 3. Boka tid online för passansökan.
 4. Fyll i och ta med utskriven blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (in English Sweden Citizen - Form for passport applicant). Blanketten måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna och ska vara komplett ifylld vid ankomst till generalkonsulatet.
 5. Fyll i och ta med utskriven blankett Vårdnadshavares Medgivande (in English Consent of Custodian). Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavarnas namnteckningar ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren. Namnteckningen av närvarande vårdnadshavare bevittnas av passhandläggaren. Giltig fotolegitimation måste uppvisas för båda vårdnadshavarna. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 6. Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta. Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats.
 7. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
 8. För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln ska bevis om svenskt medborgarskap tas med från Migrationsverket.
 9. Om ett pass har blivit borttappat eller stulet behövs polisanmälan göras. En kopia på polisanmälan ska sedan tas med vid ansökningstillfället. Det borttappade/stulna passet kommer då att spärras av generalkonsulatet.
 10. Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort. Om det nuvarande passet/ID-kortet har gått ut behövs annan giltig fotolegitimation från Hongkong eller Sverige tas med, alternativt giltigt pass från annat land.
 11. Om barnet är fött utomlands eller aldrig bott i Sverige ska födelsebevis uppvisas.
 12. Avgiften för passet betalas med kreditkort, VISA/Mastercard. Vi tar inte emot kontantbetalning eller betalning via check. Vänligen se över vår prislista.
 13. Meddela vid din ankomst om du vill hämta ut passet/ID-kortet vid ett annat svenskt konsulat/ambassad. En avgift kan tillkomma när du hämtar passet/ID-kortet vid annan passmyndighet.
 14. Om du ansökt om pass i Sverige eller vid en annan passmyndighet och vill hämta ut det på generalkonsulatet betalar du en avgift vid upphämtning. Vänligen se vår prislista.
 15. Passfoto tas vid besök på konsulatet, eget foto behöver inte tas med.