• Svenska

Om utlandet Frankrike

Juridisk hjälp i utlandet

Ambassaden i Paris sammanställer ingen lista utan hänvisar till lokala advokatsamfund:

Juridisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer