Meny
  • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Avrådan

Filippinerna - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan en längre tid från resor till ögruppen Mindanao i Filippinerna. Avrådan omfattar alla resor till de centrala, södra och västra delarna av Mindanao (provinserna Cotabato, South Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu och Tawi-Tawi).

Från och med 13 juli 2018 avråder UD endast från icke-nödvändiga resor till övriga delar av Mindanao. Ön Siargao, belägen i nordöstra Mindanao, omfattas inte av Utrikesdepartementets avrådan.

Senast uppdaterad 22 maj 2020, 10.33

Aktuella händelser

 

Flight connections from Manila to Sweden:

 

Qatar Airways still flies from Manila to Stockholm. Click on the following link https://www.qatarairways.com/en-ph/offers/we-will-get-you-home.html?cid=REPH937240 or type in the promocode TRAVELHOME. Note that flights are subject to change due to the ongoing Covid-19 pandemic. Kindly contact Qatar Airways for further details.

The Embassy has received information that also KLM, Gulf Air, Korean Airways, Asiana, Japan Airlines, ANA and Ethiopian Airlines offer connections from Manila to Europe with possible onward flights to Sweden. Please check their websites.

Viktig information till svenska resenärer som vill lämna Filippinerna

 

Varje resenär bör se över sin situation med tanke på de begränsade flygförbindelserna från Filippinerna. Det är oklart hur länge det kommer att gå att lämna landet och när läget normaliseras.

Det är tillåtet för turister att resa inom landet för att ta sig till sina internationella flyg. Ambassaden är medveten om att det finns svårigheter att ordna inrikes transporter. Ny information om bekräftade transporter delas genom hemsidan, Facebook och applikationen UD Resklar. Vänligen notera att resmöjligheter kan uppstå med kort varsel och att den enskilde alltid är betalningsansvarig för biljettpris eller motsvarande.

Vi rekommenderar fortsatt alla svenska resenärer att hålla sig informerad om läget via media, resebyråer, flygbolag och kontakter med lokala myndigheter.

Håll nära kontakt med det regionala turistkontoret

 

Som strandad turist bör du omgående kontakta Filippinernas turistdepartement, Department of Tourism, och dess lokala kontor, som har ansvaret för att stödja utländska turister. Bland annat kan de ge vägledning om eventuella intyg och vilka båt- och fordonstransporter som finns i varje region. Länk: http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx

Formulär för svenskar som behöver stöd för att återvända till Sverige

 

Om du är i angeläget behov av att återvända till Sverige, vänligen fyll i formuläret som nås via länken nedan. Syftet är att ge Sveriges ambassad i Manila bättre information om antalet svenskar i landet och var de befinner sig för att kunna ge så bra stöd som möjligt. Fyll i formuläret även om du finns på ambassadens "svensklista", tidigare fyllt i ett formulär eller har varit i kontakt med ambassaden per mail eller telefon. Fyll i ett formulär per person och inte i grupp. https://forms.gle/1aFuETep1HMtEv5D9

Filippinskt turistvisum som gått ut


Om ditt filippinska turistvisum har gått ut för mindre än sex månader sedan och du inte har kunnat förnya visumet på grund av situationen med coronapandemin kan du undantagsvis betala för en förlängning av visumet på flygplatsen när du lämnar landet.

Om turistvisumet gick ut för mer än sex månader sedan måste du gå genom ordinarie procedur för "exit clearance" genom huvudkontoret för Bureau of Immigration i Manila när coronasituationen har normaliserats. Behandlingstiden för en sådan procedur är cirka tre månader.

 

INFORMATION ON DOMESTIC TRANSPORTATION AND SWEEPER FLIGHTS TO MANILA

 

As per advice of the Philippine authorities, travellers must comply with the following guidelines:

1. Travellers are not allowed to stay at the Manila airport overnight.
2. Travellers must be able secure hotel accommodations prior or upon arrival in Manila. Please see list of hotels provided by the Department of Tourism (DOT)
3. Travellers must use the available airport taxis or hotel transportation to take them to their booked hotel accommodation only.
4. Travellers must abide by the curfew and city laws concerning the Enhanced Community Quarantine while waiting for their onward flights.

Operational Hotels and Transportation in Metro Manila  as of 29 April 2020

 

Here is a list of hotels in Metro Manila that as of 29 April are still accepting bookings and reservations during the enhanced community quarantine.

Kindly contact the hotel and ask about their requirements for travelers prior booking.

- Operational Hotels and Transportation in Metro Manila as of 29 April 2020

Travellers in Metro Manila can avail of the following options when moving from their hotel to the airport, and vice versa.

Lättade regler för turisters hotellbokningar och resor

 

Filippinska myndigheter har lättat på reglerna avseende utländska turisters hotellbokningar och resor inom landet. Utländska turister tillåts nu att boka hotell och att resa med färre restriktioner för att ta sig till en internationell flygplats. Du kan läsa mer under punkterna G och H här: IATF Resolution 15 

Läget i Filippinerna med anledning av coronapandemin

 

Med anledning av de ökade fallen av personer i Filippinerna som smittats av COVID-19 har de filippinska myndigheterna beslutat om en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Nedan ges en sammanfattning. Ambassaden uppdaterar kontinuerligt websidan så snart vi får mer information.

Inrikes land-, flyg- och sjötrafik till och från Metro Manila är avstängd tills vidare. 

Internationella flyg till och från Manilas internationella flygplats fortsätter men kan ställas in på kort varsel. Utländska resenärer som anländer från länder med inhemsk spridning av COVID-19 (inklusive Sverige) kommer inte att få resa in i Filippinerna. Filippinska medborgare med sina makar och barn, utländska medborgare som innehar permanent uppehållstillstånd och innehavare av diplomatiska viseringar utfärdade av filippinska utrikesministeriet (DFA) kommer däremot att tillåtas resa in i landet, men kan bli föremål för hem- eller sjukhuskarantän. Resenärer uppmanas att samråda med sina resebolag om vad som gäller.

Alla som vistas i Filippinerna uppmanas av myndigheterna att stanna i bostaden tills vidare för att begränsa spridningen av COVID-19. Undantag görs för förvärvsarbetande i samhällsväsentlig verksamhet. Dessa tillåts att lämna hemmet för att ta sig till och från arbetet. Det är även tillåtet att lämna bostaden för att inhandla livsmedel, medicin och andra förnödenheter. Myndigheterna uppmanar shoppinggallerior att hålla stängt. Livsmedelsbutiker, apotek och banker tillåts vara öppna. Restauranger får bara ha verksamhet för "take out" och hemleveranser.

Åtgärderna innebär även följande:
• Alla skolor hålls stängda tills vidare.
• Inga massmöten tillåts.
• De flesta myndigheter ska ha begränsad personalstyrka.
• Allmänna transportmedel ska inte vara igång.
• Livsmedelstransporter kommer även fortsättningsvis att tillåtas komma in i Metro Manila.

Den lokala politiska ledningen i provinser och städer kan besluta om särskilda lokala åtgärder och restriktioner.  

Ambassaden uppmanar svenskar i Filippinerna att noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Mer information om spridningen av viruset och hälsoråd kan erhållas genom det filippinska hälsodepartementets websida.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

 

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarigt departement för frågor som gäller spridningen av infektionen. Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av viruset och uppdaterar sin websida kontinuerligt. Om du har frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst rekommenderar vi deras webbsida frågor och svar samt allmänt om utbrottet.

Det finns även bra information på WHO:s webplats om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa spridningen av viruset.

Allmänna säkerhetsläget

I delar av Mindanao och i Suluarkipelagen förekommer väpnade oroligheter mellan den filippinska militären och muslimska separatistorganisationer. Strider mellan militär och kommunistrebeller kan förekomma i hela landet, främst på landsbygden. Även om stridigheterna är begränsade till vissa områden kan civilbefolkningen drabbas. Resenärer uppmanas vara särskilt försiktiga och uppmärksamma på platser med folksamlingar och vid bruk av kollektiva transportmedel. Flera kidnappningar av västerlänningar har ägt rum, framför allt i södra Filippinerna.

Terrorism

Det föreligger risk för terrorattentat i hela Filippinerna, även i huvudstaden Manila. Flera olika grupper har kapacitet och avsikt att genomföra attacker som även kan riktas mot civila mål och allmänna platser. På exempelvis Mindanao har flera attacker riktats mot civila under de senaste åren.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringskansliets hemsida.

Naturförhållandet/naturkatastrofer

 

Filippinerna drabbas varje år av cirka 20 tyfoner. De flesta tyfonerna inträffar i perioden mellan maj och december och slår i de allra flesta fall mot landets östkust. I övriga delar av Filippinerna ger de mest stora nederbördsmängder. 

Om du är orolig över hur vädersituationen ser ut dit du ska åka rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt hotell. Du kan också få kontinuerlig information från den filippinska vädermyndigheten.

Större naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och vulkanutbrott förekommer. Närmare information om dessa återfinns på hemsidan för:
National Disaster Risk Reduction & Management Council

Ytterligare uppgifter kan även hämtas från tex. USGS och http://earthquaketrack.com/.

Vulkaner, se särskilt Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) 

Allmän väderprognos, se Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA)

IN- OCH UTRESEBESTÄMMELSER

För information angående visering och allmän information om att besöka Filippinerna, se filippinska ambassadens hemsida:
Filippinska ambassaden i Oslo

Filippinerna tillämpar den internationella rekommendationen att passet ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Filippinerna godkänner inresa med svenskt provisoriskt pass, förutsatt att det är giltigt i minst sex månader vid inresa. I normalfallet krävs inte visering i förväg i svenska provisoriska pass men detta bör kontrolleras med filippinska myndigheter inför inresa.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och för din egen behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan. En svensk reseförsäkring gäller vanligen i upp till 45 dagar.

Sjukvården håller en god kvalitet i städerna. Sjukvårdsresurser på de mindre öarna är ofta mycket begränsade.

För information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Filippinerna, se Vårdguidens hemsida:
1177.se

Polio

Den 19 september 2019 i år gick det filippinska hälsovårdsministeriet (Philippines Department of Health) ut med en varning om ett utbrott av polio. De lokala filippinska myndigheterna har därför vidtagit åtgärdar för att begränsa dess spridning. Polio är en virussjukdom som sprids med avföringen och förorenat vatten. Den kan också spridas mellan människor.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som planerar att resa till Filippinerna att se över sitt grundskydd (vaccinationer) mot polio

Denguefeber

Filippinska hälsoministeriet gick den 15 juli 2019 ut med en varning för denguefeber i hela landet. Under första halvåret ökade antalet fall med 85 procent jämfört med året innan. Över 100 000 insjukningar och 450 dödsfall rapporteras för samma period. Västra Visayas är värst drabbat, men många fall rapporteras även från andra regioner. Det finns ingen effektiv behandling av dengue, som smittar via myggor. Symtomen är som en kraftig influensa. Myndigheterna rekommenderar alla att skydda sig genom att klä sig i långbyxor och långärmat samt använda myggmedel. Vid denguesymtom bör man snabbt konsultera läkare.

LOKALA LAGAR OCH SEDVÄNJOR

Filippinerna tillämpar mycket stränga straff för införsel och användning av illegala droger. Innehav av en liten mängd kan resultera i stränga fängelsestraff. 

KRIMINALITET OCH PERSONLIG SÄKERHET

Kriminalitet i olika former är utbredd i hela landet. Resenärer uppmanas därför att vara allmänt vaksamma.

TRAFIKSÄKERHET

De största riskerna för en turist som kommer till Filippinerna är, som på många andra håll i världen, trafik i samband med alkohol.

Ambassaden rekommenderar resande att använda sig av auktoriserade taxibilar och/eller fordon som bokats genom ett hotell. Taxin bör alltid vara utrustad med taxameter. Undvik att ta en taxi där det redan finns en passagerare.

Förutom risken för sjöröveri och kidnappning kan sjötransporter vara riskfylla även på grund av att filippinska färjor kan vara överfyllda samt ha dålig standard. Större färjor är ofta att föredra ur säkerhetssynpunkt.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Som alltid vid resor ska du se till att ha en giltig hemförsäkring eller köpa en särskild reseförsäkring. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Det är viktigt att de svenskar som befinner sig i landet håller sig noga informerade om säkerhetsläget på de platser där man befinner sig eller dit man tänkt resa.

Enklast får man information via de engelskspråkiga filippinska dagstidningarnas hemsidor:
Philippine Star:
www.philstar.com
Manila Times:
www.manilatimes.net
Philippine Daily Inquirer:
www.inquirer.net