• Svenska

Om utlandet Filippinerna

Avrådan

Filippinerna - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till stora delar av ögruppen Mindanao i Filippinerna. Avrådan omfattar alla resor till de centrala, södra och västra delarna av Mindanao (provinserna Cotabato, South Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu och Tawi-Tawi).

Från och med 13 juli 2018 avråder UD från icke-nödvändiga resor till övriga delar av Mindanao. Ön Siargao, belägen i nordöstra Mindanao, omfattas inte av Utrikesdepartementets avrådan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Här finns ambassadens reseinformation till svenska resenärer i Filippinerna. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jul 2024, 10.42

AKTUELLA HÄNDELSER

För tillfället finns inga aktuella händelser att rapportera.

IN- OCH UTRESEBESTÄMMELSER

Från och med den 21 juli 2023 i enlighet Filippinernas Presidential Proclamation nr. 297 alla inkommande internationella turister accepteras oavsett deras vaccinationsstatus.

Ankommande turister måste uppvisa:

  1. Pass giltigt i minst sex månader
  2. Giltigt visum
  3. En retur- eller vidareresebiljetter inom trettio (30) dagar från ankomstdatumet.

Därutöver rekommenderar filippinska myndigheterna fortsatt en reseförsäkring från ett tillförlitligt försäkringsbolag, med ett minsta täckningsbelopp om 35 000 USD, tecknas.

Svenska medborgare kan beviljas inresa i Filippinerna i högst 30 dagar utan att på förhand ansöka om visum förutsatt att en giltig utresebiljett kan uppvisas samt att övriga krav för inresa i landet är uppfyllda enligt riktlinjer om inträde för tillfälliga besökare till Filippinerna.

Notera att det alltid är filippinska myndigheter som beslutar och ansvarar för in- och utreseregler till Filippinerna. Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders in- och utresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Ambassaden kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresor. 

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med Filippinernas ambassad i Stockholm eller immigrationsmyndigheten i Filippinerna, Bureau of Immigration. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Alla passagerare som ska resa till Filippinerna måste fylla i formuläret ”eTravel”, se länk nedan. Formuläret kan fyllas i tidigast 72 timmar före avresan.

Efter ifyllandet av formuläret kommer en QR-kod att skickas automatiskt via email till passageraren.

QR-koden ska uppvisas vid incheckningen.

 eTravel - Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System

Samma procedur gäller för filippinska resänerer vid avresan från Filippinerna.

Resenärer bör alltid vara försäkrade och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Man bör resa med större marginaler om något oförutsett inträffar. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl er till Svensklistan

ALLMÄNNA SÄKERHETSLÄGET

I delar av Mindanao och i Suluarkipelagen förekommer väpnade oroligheter mellan den filippinska militären och muslimska separatistorganisationer. Strider mellan militär och kommunistrebeller kan förekomma i hela landet, främst på landsbygden. Även om stridigheterna är begränsade till vissa områden kan civilbefolkningen drabbas. Resenärer uppmanas vara särskilt försiktiga och uppmärksamma på platser med folksamlingar och vid bruk av kollektiva transportmedel. Flera kidnappningar av västerlänningar har ägt rum, framför allt i södra Filippinerna.

TERRORISM

Det föreligger risk för terrorattentat i hela Filippinerna, även i huvudstaden Manila. Flera olika grupper har kapacitet och avsikt att genomföra attacker som även kan riktas mot civila mål och allmänna platser. På exempelvis Mindanao har flera attacker riktats mot civila under de senaste åren.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och hot utomlands på Regeringskansliets hemsida.

NATURFÖRHÅLLANDEN/NATURKATASTROFER

Filippinerna drabbas varje år av cirka 20 tyfoner. De flesta tyfonerna inträffar i perioden mellan maj och december och slår i de allra flesta fall mot landets östkust. I övriga delar av Filippinerna ger de mest stora nederbördsmängder. 

Om du är orolig över hur vädersituationen ser ut dit du ska åka rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt hotell. Du kan också få kontinuerlig information från den filippinska vädermyndigheten.

Större naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och vulkanutbrott förekommer. Närmare information om dessa återfinns på hemsidan för:
National Disaster Risk Reduction & Management Council

Ytterligare uppgifter kan även hämtas från tex. USGS och http://earthquaketrack.com/.

Vulkaner, se särskilt Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) 

Allmän väderprognos, se Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA)

HÄLSO-OCH SJUKVÅRD

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och för din egen behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan som bör gälla för hela vistelsen. En svensk reseförsäkring gäller vanligen i upp till 45 dagar.

Sjukvården håller en god kvalitet i städerna. Sjukvårdsresurser på de mindre öarna är ofta mycket begränsade.

Du som reser bör också försäkra dig om att du har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin kan du kontakta din närmaste vaccinationscentral samt läsa Vårdguidens allmänna reseråd. För information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Filippinerna kan du läsa Vårdguidens allmänna reseråd på 1177.se.

Denguefeber

Filippinska hälsoministeriet gick den 15 juli 2019 ut med en varning för denguefeber i hela landet. Under första halvåret ökade antalet fall med 85 procent jämfört med året innan. Över 100 000 insjukningar och 450 dödsfall rapporteras för samma period. Västra Visayas är värst drabbat, men många fall rapporteras även från andra regioner. Det finns ingen effektiv behandling av dengue, som smittar via myggor. Symtomen är som en kraftig influensa. Myndigheterna rekommenderar alla att skydda sig genom att klä sig i långbyxor och långärmat samt använda myggmedel. Myggnät nattetid, fläkt eller luftkonditionering kan även det hjälpa till att hålla myggen borta. Vid denguesymtom bör läkare konsulteras snabbt.

Läs om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

LOKALA LAGAR OCH SEDVÄNJOR

Filippinerna tillämpar mycket stränga straff för införsel och användning av illegala droger. Innehav av en liten mängd kan resultera i stränga fängelsestraff. 

KRIMINALITET OCH PERSONLIG SÄKERHET

Kriminalitet i olika former är utbredd i hela landet. Resenärer uppmanas därför att vara allmänt vaksamma.

TRAFIKSÄKERHET

De största riskerna för en turist som kommer till Filippinerna är, som på många andra håll i världen, trafik i samband med alkohol.

Ambassaden rekommenderar resande att använda sig av auktoriserade taxibilar och/eller fordon som bokats genom ett hotell. Taxin bör alltid vara utrustad med taxameter. Undvik att ta en taxi där det redan finns en passagerare.

Förutom risken för sjöröveri och kidnappning kan sjötransporter vara riskfylla även på grund av att filippinska färjor kan vara överfyllda samt ha dålig standard. Större färjor är ofta att föredra ur säkerhetssynpunkt.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Som alltid vid resor ska du se till att ha en giltig hemförsäkring eller köpa en särskild reseförsäkring.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Det är viktigt att de svenskar som befinner sig i landet håller sig noga informerade om säkerhetsläget på de platser där man befinner sig eller dit man tänkt resa.

Enklast får man information via de engelskspråkiga filippinska dagstidningarnas hemsidor:Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer