• Svenska

Om utlandet Eswatini

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader och konsulat ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser.  Sidan uppdateras löpande.

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 11.31

Aktuella händelser

Demonstrationer  

Demonstrationer förekommer sporadiskt i Eswatini. Ambassaden uppmanar besökare att undvika demonstrationer och folksamlingar. Även fredliga demonstrationer snabbt kan bli våldsamma. Följ lokal nyhetsrapportering och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

 

Allmänna säkerhetsläget

Eswatini har tidigare ansetts vara ett tryggt resmål, men det senaste årets utveckling har visat på spänningar i samhället som utvecklats till våldsamma oroligheter (främst i huvudstaden och andra stora städer). Situationen bedöms som volatil just nu och den som reser uppmanas att vara mycket uppmärksam på utvecklingen och hålla sig informerad.

För information om det rådande läget hänvisas till dagstidningarna

TIMES of Swaziland 

Eswatini Observer 

Terrorism

I ljuset av koranbränningarna finns det en förhöjd hotbild mot Sverige och svenska intressen utomlands.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter. 

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i samanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringens webbplats. 

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnsäsongen förekommer stormar, blixtnedslag och kraftiga regn.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver inte visum för inresa till Eswatini. Svenskar får automatiskt ett 30-dagars inresetillstånd vid gränsen. Eswatini saknar ambassad i Sverige. Närmaste ambassad ligger i Storbritannien.

Mer information om visum i Eswatini på denna webbsida.

För svenska besökare i Eswatini finns möjlighet att ta kontakt med honorärkonsulatet i Mbabane. Kontaktuppgifter till konsulatet hittar du längst ner på sidan, under Mbabane.

Hälso- och sjukvård

Vid inresa i Eswatini från många länder krävs en Gula febern-vaccination.

När det gäller övriga vaccinationer och malariaprofylax bör du kontakta din läkare eller vaccinationscentral för rådgivning.

Om du kommer att resa i landet och bo på enklare ställen kan det vara en god idé att ta med ett resemyggnät, och i vilket fall som helst myggstift eller myggspray samt långärmad tröja och byxor mot myggbett vid gryning/skymning. Solhatt och solkräm kan också vara bra.

I Eswatini beräknas var fjärde person vara HIV/Aids-smittad, något man bör tänka på i sina kontakter med sjukvården.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Användning, innehav och smuggling av droger är förbjudet i Eswatini och kan leda till allvarliga påföljder såsom höga böter och/eller långa fängelsestraff.

Manlig homosexualitet är straffbart.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är förhållandevis låg men har ökat. Man bör vara försiktig när man rör sig på gator i Mbabane eller Manzini efter mörkrets inbrott. Tänk på att mobiltelefoner kan vara eftertraktade. Promenera inte ensam på avskilda platser och unvik att köra bil efter mörkrets inbrott p.g.a. den stora trafikfaran med bilar utan lyktor, djur och fotgängare.

Informera dig kring lokala lagar och regler innan avfärd, och se till att ha en giltig reseförsäkring. Eswatinis ambassad i Storbritannien kan ge vidare information kring vad som gäller på plats, likaså Sveriges honorärkonsulat i Mbabane.

Eswatinis ambassad i Storbritanniens webbplats

Epost till Sveriges honorärkonsulat i Mbabane.

Trafiksäkerhet

För att köra i Eswatini bör du ha ett internationellt körkort. Kontakta till exempel M Sverige.

M Sveriges webbplats

Läs mer på Körkortsportalens webbplats

Eswatini har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen, i synnerhet i korsningar och rondeller. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Om du kör på landsbygden ska du hålla noga uppsikt över kor och getter som betar vid vägkanterna och som korsar körbanan utan förvarning. Var även uppmärksam på cyklister som inte följer vanligt vedertagna trafikregler. Som fotgängare är det viktigt att försäkra sig om från vilket håll fordonen kommer innan man korsar gatan. Bilförare förväntar sig att fotgängare väntar tills de passerat, även när bilföraren ska göra vänster- eller högersväng.

Fordon som inte är registrerade i Eswatini åläggs en vägavgift på E50 vid gränskontrollen. En tulldeklaration är obligatorisk vid in- och utresa.

Resa i landet

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Kontrollera om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Det kan annars bli kostsamt.

Man kan betala respektive ta ut pengar på bankomat med de flesta kreditkort i Eswatini. Håll uppsikt över ditt kort medan du betalar. Var försiktig om du tar ut pengar på en bankomat.

Lokal valuta i Eswatini är emalangeni, som endast kan användas inom landet och inte är konvertibel. Dock accepteras sydafrikanska rand i sedelform. En rand motsvarar en emalangeni.

Ambassaden uppmanar svenskar i Eswatini, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet online via nedan länk eller reseapp. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Svensklistans webbsida.

Regeringens webbsida för reseinformation.