• Svenska

Om utlandet Estland

Legaliseringar

Både Sverige och Estland har tillträtt Haagkonventionen från 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. Genom konventionen ersätts legaliseringen med ett intyg, en s.k. apostille, utfärdat av en behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats.

När en handling försetts med apostille-stämpeln utfärdad av Notarius Publicus i Sverige skall den gälla i den mottagande konventionsstaten utan vidare åtgärd, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från Sveriges ambassad.

I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda en apostille. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Att ett dokument förses med en apostille innebär att Notarius Publicus intygar att en namnteckning på en svensk handling är äkta, i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på, samt att sigill eller stämpel som finns på handlingen är äkta. Intyget säger alltså inget om innehållet i handlingen.

Officiella intyg på enskilda handlingar såsom intygande av en auktoriserad translator eller Notarius Publicus kan också förses med en apostille.

Ni finner adressuppgifter till Notarius Publicus i hela Sverige på t ex Eniro, Gula sidorna.  

Mer information om legalisering och apostille finner ni på Regeringens webbplats.